Asset Publisher Asset Publisher

Kaplica relikwii św. Jana Gwalberta dla leśników

17 czerwca otoczona szumiącym lasem, a niekiedy zupełną ciszą Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach zawrzała od niecodziennej uroczystości – jubileuszu swego 400.lecia, na którą przybyli licznie wierni, zaproszeni goście, ale także leśnicy.

Główne obchody roku jubileuszowego rozpoczęły się od uroczystej, polowej mszy świętej, której przewodniczył Kardynał Gerhard Müller, prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary oraz biskup sandomierski JE ks. Krzysztof Nitkiewicz, a także biskup senior JE ks. Edward Frankowski. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe oraz liczna reprezentacja leśników z terenu RDLP w Radomiu i RDLP w Krakowie, którzy ofiarowali relikwiarz swego patrona św. Jana Gwalberta.

Oficjalną część uroczystości zakończyło wprowadzenie sacrum do pokamedulskiego kościoła oraz zasadzenie w ogrodach dwóch drzew – platanów.

Wydarzenia tego dnia zakończył podniosły koncert pt. „Jednego serca, jednego ducha", który odbył się w ogrodach klasztornych.

Elementami podkreślającymi rangę uroczystości były sztandary leśników oraz oprawa muzyczna uroczystości, którą zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu oraz Zespół Cantus Delicium z Pyrzyc.

Pustelnia Złotego Lasu to „perła barokowej architektury". Układ kościoła i klasztoru to kunszt m.in. takich wybitnych artystów jak: o. Venanty da Subiaco, Jan Baptista Falconi, Karol de Prevot, którzy realizowali plan wg zaleceń budowlanych Kongregacji Monte Corona, do której należała rytwiańska pustelnia.

*****

Za początek powstania Pustelni Złotego Lasu uznaje się datę 27 sierpnia 1617 r., kiedy zatwierdzono fundację wojewody krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego przez Kapitułę Kongregacji Góry Koronnej Kamedułów Pustelników natomiast kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rytwianach został poświęcony 27 września 1637 r.

Jednak kres obecności kamedulskich pustelników to rok 1820 r. spowodowany zaborem rosyjskim i carską ustawą o zniesieniu klasztorów, która doprowadziła do kasacji zakonu kamedulskiego.

Przez kilkadziesiąt następnych lat klasztorem zarządzali ojcowie reformaci, którzy musieli opuścić go po upadku powstania styczniowego. Podjęta w latach 20. ubiegłego wieku próba przywrócenia miejscu jego dawnej roli i ponownego osadzenia kamedułów nie powiodła się. Zniszczenia klasztoru, fatalne warunki zmusiły mnichów do rezygnacji. Dopiero przy poparciu ostatniego właściciela dóbr rytwiańskich Artura Radziwiłła i staraniom władz kościelnych świątynia stała się kościołem parafialnym dla mieszkańców Rytwian i okolicznych wsi.

Przez wieki mnisi uczynili z Pustelni Złotego Lasu miejsce osobistego uświęcenia oraz schronienie dla wielu osób szukających duchowego wzmocnienia, prześladowanych czy zagrożonych skutkami współczesnej cywilizacji.

XVII-wieczny pokamedulski zespół klasztorny działa dziś, jako ośrodek rekolekcyjno-formacyjny, realizujący ideę SPeS „Salus per Silentium" („Zdrowie przez Ciszę"). Odbywają się tu także rekolekcje dla leśników. Pustelnia jest także miejscem wewnętrznego wyciszenia oraz duchowego i fizycznego odpoczynku, a pielgrzymi i turyści mają okazję m.in. zapoznać się z europejskim szlakiem kamedulskim, zwiedzić barokowy kościół oraz obejrzeć galerię kamedulską. Pustelnia to także miejsce, które stanowi plener malarski inspirując do tworzenia wyjątkowych prac inspirowanych barokową architekturą i malowniczymi krajobrazami.