Asset Publisher Asset Publisher

Warsztaty edukatorów na Ponidziu

Fotografia przyrodnicza i redakcja tekstów prasowych to główne tematy warsztatów zorganizowanych 20 i 21 maja dla leśników i przyrodników zajmujących się edukacją i promocją. W spotkaniu wzięło udział 35 pracowników nadleśnictw i biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz zagrody edukacyjnej „Ostoja Dworska".

To już druga edycja spotkania edukatorów, organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu w siedzibie terenowej  ZŚiNPK w Krzyżanowicach Średnich k. Pińczowa. Tym razem warsztaty przebiegały pod hasłem: Wykorzystanie mediów w działalności edukacyjnej i promocyjnej oraz fotografia przyrodnicza i redakcja tekstów prasowych.
 
Wstępem do szkolenia i wprowadzeniem w czar Ponidzia była prezentacja diaporamy Ponidzie na Ziemi. Zdjęcia do niej wykonał fotograf Krzysztof Pęczalski, a tekst opracował regionalny poeta Adam Ochwanowski. Dariusz Wiech z ZŚiNPK opowiedział o projekcie LIFE+ Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu. Uczestnicy poznali działania związane z ochroną muraw kserotermicznych oraz świetlistych dąbrów.
 
Tajnikami wiedzy dotyczącej przedstawiania przyrody na zdjęciach podzielili się fotograficy: Piotr Kaleta i Grzegorz Chorążek. Po części teoretycznej uczestnicy wzięli udział w zajęciach praktycznych w terenie, doskonalących technikę wykonywania zdjęć przyrodniczych, krajobrazów oraz fotografię reportażową. W rezerwacie „Grabowiec" udało się sfotografować obuwika pospolitego, gnieźnika leśnego, czosnek niedźwiedzi oraz inne ciekawe rośliny występujące w unikalnych grądach, wykształconych na podłożu gipsowym. Na bieżąco powstawał reportaż oraz fotografia krajobrazowa. Niemałym wyzwaniem było fotografowanie niesamowitych krajobrazów Garbu Pińczowskiego, nieczynnego wyrobiska gipsu w Gackach oraz unikalnych form gipsu zwanych „jaskółczymi ogonami" stanowiących pomnik przyrody nieożywionej. Podsumowując pierwszy dzień spotkania, uczestnicy i fotograficy przejrzeli zdjęcia i wybrali najciekawsze z nich. 
 
Ważnym elementem drugiego dnia warsztatów było doskonalenie umiejętności sporządzania krótkiej notatki prasowej. Coraz szybsze tempo życia oraz mnogość informacji narzucają konieczność publikowania krótkich, treściwych informacji prasowych, kierowanych do jak najszerszego grona odbiorców. Wiadomości uzyskane w trakcie wykładu Roberta Siwca z Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na bieżąco zostały zweryfikowane podczas pracy w grupach, w czasie której powstały relacje prasowe na zadane tematy. Finałem drugiego dnia była wyprawa do Wiślicy, gdzie uczestnicy obejrzeli zbudowaną w XIV wieku gotycką Bazylikę Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz nauka fotografowania roślin w rezerwacie „Polana Polichno", gdzie miłośnicy storczyków stracili głowę.
 
Organizatorzy planują już kolejne spotkanie na przełomie maja i czerwca przyszłego roku – w porze kwitnienia jednego z symboli Ponidzia – dyptamu jesionolistnego – rośliny kojarzonej z biblijnym krzewem gorejącym (mojżeszowym). Może wtedy pogoda dopisze i uda się spłynąć Nidą.