Asset Publisher Asset Publisher

Więcej młodych przyrodników

Od 14 maja mamy blisko 100 nowych przyrodników w Lidze Ochrony Przyrody, których będziemy wspierać w zdobywaniu leśnej wiedzy. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 24 leśnicy wzięli udział w „Ślubowaniu młodych przyrodników".

Organizatorami ślubowania była Szkoła oraz Koło Ligii Ochrony Przyrody, którym opiekuje się nauczycielka Pani Grażyna Gumola.

 

Przed ślubowaniem miał miejsce turniej wiedzy przyrodniczej dla czerech klas zerowych. Wielką frajdą dla zaproszonych gości i rodziców było także obejrzenie występów uczniów poszczególnych klas, nawiązujących do tematyki przyrodniczej.

 

W jury konkursu byli: Teresa Czech – Prezes Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu, Elżbieta Molenda – Prezes Okręgu Radomskiego Ligii Ochrony Przyrody, Jerzy Zawadzki z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, przedstawiciel Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Dyrekcja szkoły.

 

Członkowie jury otrzymali ekologiczne upominki, uczniowie natomiast książeczki dotyczące zasad zachowania się w lesie. Prezes Zarządu Okręgu radomskiego LOP Elżbieta Molenda wręczyła szkole „Dyplom dla Dyrekcji i społeczności szkolnej za wzbudzanie wśród uczniów zainteresowań i troski o środowisko przyrodnicze". Dyplomy otrzymali także opiekunowie klas.

 

Mali przyrodnicy dostali legitymacje członkowskie Ligii Ochrony Przyrody. Mamy nadzieję, że ze swoim programem ekologicznym nadal będą częstymi gośćmi na uroczystościach organizowanych przez radomskich leśników.