Asset Publisher Asset Publisher

Wierzby dla Wierzbnika

W ramach akcji Łączą nas drzewa leśnicy z Nadleśnictwa Starachowice posadzili wierzby uczestnicząc w społecznej inicjatywie pn. Wierzby dla Wierzbnika.

Akcja miała na celu posadzenie wierzb wzdłuż rzeki zwanej Młynówką i przywrócenie jej historycznego wyglądu z urokliwym krajobrazem, który został zachwiany kiedy na początku lat 90. XX wieku rzeka Młynówka została uregulowana i pozbawiona roślinności, w tym wierzb rosnących na jej brzegach.

Podczas spotkania pracownicy Nadleśnictwa Starachowice przybliżyli temat wierzb jako niezwykle cennych w środowisku przyrodniczym. Akcja była także okazją do poznania historii Wierzbnika oraz wierzb w kontekście kulturowym.

Następnie wspólnie z uczniami szkoły ZDZ w Starachowicach oraz pozostałymi uczestnikami posadzono wierzby wzdłuż rzeki Młynówki.

Akcja została zainicjowana przez Staropolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Leśne „Kotyzka” we współpracy z Centrum Galardia w Starachowicach.