Asset Publisher Asset Publisher

Wokół bhp z wykonawcami prac leśnych

15 listopada w siedzibie Nadleśnictwa Kozienice odbyło się spotkanie z przedstawicielami miejscowych Zakładów Usług Leśnych poświęcone podsumowaniu zagadnień BPH w mijającym roku.

W spotkaniu uczestniczył Paweł Kaczorowski, Inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy. W swojej prezentacji podsumował wyniki kontroli BHP przeprowadzonej w terminie wiosennym i jesiennym na terenie Nadleśnictwa Kozienice. Skoncentrował się na zagadnieniach, w stosunku do których w trakcie kontroli stwierdzał najwięcej mankamentów. Z ramienia nadleśnictwa wyniki swoich kontroli terenowych omówili inżynierowie nadzoru – Arkadiusz Lepa i Dariusz Kulhawiec. W dalszej części odbyła się ożywiona dyskusja, w trakcie której przedstawiciele ZUL przedstawili swoje problemy w zakresie przestrzegania zasad BHP. Spotkanie podsumował nadleśniczy Tomasz Sot, który podkreślił wagę przestrzegania przepisów BHP, w szczególności podczas prac związanych z pozyskaniem i zrywką drewna.