Asset Publisher Asset Publisher

Wspólnie o jodle

W ostatnich dniach czerwca na terenie Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej odbyła się konferencja pod tytułem: Jodła (Abies alba) – 40 lat po regresie, stan wiedzy, perspektywy i potrzeby badawcze.

Organizatorami i inicjatorami konferencji byli dyrektorzy: Świętokrzyskiego Parku Narodowego - Jan Reklewski (pełniący rolę gospodarza) i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu - Andrzej Matysiak.

Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy mogli wysłuchać szeregu ciekawych referatów dotyczących historii, problematyki gospodarowania i ochrony drzewostanów jodłowych, jak również - podczas sesji terenowej - zapoznać się ze specyfiką jedlin w warunkach rezerwatowych ŚPN i lasów gospodarczych Nadleśnictwa Łagów. Jednym z istotniejszych problemów poruszonych na konferencji było umiejętne postępowanie hodowlane, zmierzające do tworzenia drzewostanów z przeważającym udziałem jodły o stabilnej strukturze przerębowej.

Wśród konkluzji artykułowanych przez uczestników znalazły się zarówno te o dobrej kondycji gatunku w naszym regionie, jak również potrzebie praktycznych szkoleń poświęconych gospodarowaniu w tego typu obiektach.