Asset Publisher Asset Publisher

Wspomnienie pożegnania Marszałka Piłsudskiego przez leśników

17 maja na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn odbyły się uroczystości upamiętniające 88. rocznicę pożegnania Marszałka Józefa Piłsudskiego przez leśników na czele z Dyrektorem Adamem Loretem w jego ostatniej drodze na Wawel 17.V.1935.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia przy głazie pamiątkowym w Nadleśnictwie Dobieszyn w leśnictwie Kępa Niemojewska (w bliskim sąsiedztwie stacji PKP Grabów n/Pilicą) odbyła się uroczystość podczas której złożono kwiaty i przypomniano to wydarzenie.

W uroczystości uczestniczyli: poseł leśnik Dariusz Bąk, Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu, Paweł Sułkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn i Jan Chryzostom Czachowski, emerytowany nadleśniczy. Obecny był także poczet sztandarowy Nadleśnictwa Dobieszyn. Delegacje złożyły kwiaty przy miejscu pamięci, następnie wspominano wydarzenia, które miały miejsce 17 maja 1935 r. Na zakończenie uroczystości odśpiewali Marsz Pierwszej Brygady. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Bożem również upamiętnili pożegnanie Marszałka Józefa Piłsudskiego składając kwiaty pod tablicą.

17 maja 1935 r. cała leśna Polska z Dyrektorem Naczelnym Lasów Państwowych Adamem Loretem na czele, żegnała Józefa Piłsudskiego w jego ostatniej drodze na Wawel. W 80 lat później leśnicy znów spotkali się, by przywołać pamięć o tym wydarzeniu.

Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku. Jego pożegnanie jednoczyło całe społeczeństwo. Główne uroczystości pożegnania Wodza odbyły się 17 maja 1935 roku w Warszawie. Hołd Marszałkowi oddały także Lasy Państwowe.

Duża część środowiska leśników uczestniczyła w obronie naszych granic i państwowości. Podczas wojny z sowietami w 1920 r. wielu z nich walczyło w szeregach ochotniczych, a ich wodzem naczelnym był wówczas Józef Piłsudski. Po zakończeniu działań wojennych, wielu „leśnych" żołnierzy Marszałka zaczęło pracę na różnych stanowiskach w administracji Lasów Państwowych. Był to jeden z powodów, dla którego leśnicy darzyli Marszałka szczególnym szacunkiem.

Po uczestnictwie w uroczystościach warszawskich, w dniu 17 maja 1935 r., delegacja leśnictwa państwowego wyruszyła samochodami z Warszawy pod Warkę. W tym kierunku zmierzała również delegacja dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Leśnicy zgromadzili się tuż przy trasie przejazdu pociągu z trumną i ciałem Marszałka, w uroczysku Kępa Niemojewska, w ówczesnym Nadleśnictwie Stachów (obecnie Nadleśnictwo Dobieszyn). By oddać hołd Wodzowi, przygotowano 4 olbrzymie ogniska i „żałobną bramę" uwieńczoną napisem „Lasy Państwowe" oraz flagami państwowymi i żałobnymi.

Aby upamiętnić to wydarzenie po latach na granicy powiatów białobrzeskiego i kozienickiego stanął obelisk. Na głazie jest tabliczka z okolicznościowym tekstem, ryngraf z Matką Boską Ostrobramską i logo Lasów Państwowych. Co pięć lat przy pomniku ma miejsce uroczysta msza święta w intencji Marszałka oraz odbywa się uroczystość uczczenia Jego pamięci. Głównym organizatorem uroczystości jest Nadleśnictwo Dobieszyn.

Leśnicy co roku pamiętają o rocznicy pożegnania Marszałka.