Asset Publisher Asset Publisher

Wystawa w 160. rocznicę Powstania Styczniowego

Wystawę upamiętniającą 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego otwarto we wtorek 5 grudnia w Szkole Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków w Mircu.

Pomysłodawcami zorganizowania w szkole wystawy byli członkowie oraz prezes Staropolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Leśnego „Kotyzka” Radosław Koniarz. Wystawa została wypożyczona z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Pani Anita Staszałek przywitała gości, wśród których byli Mirosław Seweryn, wójt gminy Mirzec, Radosław Koniarz, Stanisław Kosior i Jacek Tarnowski ze Staropolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Leśnego „Kotyzka”, Anna Kawalec przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury Rady Gminy w Mircu, Jagoda Rafalska-Kawalec znana regionalistka oraz Teresa Gach przewodnicząca mirzeckich struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Biografie mirzeckich bohaterów Powstania Styczniowego Jadwigi i Józefa Prendowskich zaprezentowali Katarzyna Rokita oraz Krystian Jabłoński uczniowie Szkoły Podstawowej w Mircu. Następnie Krystian Jabłoński odczytał wiersz „Prendosia” autorstwa Alicji Dudek. O tematyce wystawy mówił Radosław Koniarz, który przekazał na ręce wójta Mirosława Seweryna oraz dyrektor szkoły Alicji Raczyńskiej albumy poświęcone tematyce Powstania Styczniowego.

Wójt Mirosław Seweryn wraz z Radosławem Koniarzem i Alicją Raczyńską otworzył wystawę oraz podkreślił, jak ważne jest organizowanie tego typu akcji dla umacniania tożsamości narodowej i popularyzowania wiedzy historycznej.

Fotografie i tekst: Urząd Gminy w Mircu