Asset Publisher Asset Publisher

Wznowienie certyfikatu PEFC dla RDLP w Radomiu

W dniach 27-29 września na terenie RDLP w Radomiu miał miejsce audyt PEFC. Audytorzy wizytowali biuro dyrekcji oraz miejsca prowadzonych prac w nadleśnictwach: Barycz, Ruda Maleniecka i Włoszczowa. Na spotkaniu zamykającym zapowiedzieli rekomendację utrzymania certyfikatu PEFC dla radomskiej dyrekcji LP.

Był to drugi audyt nadzoru w 3 letnim cyklu obowiązywania certyfikatu. Rozpoczął się w biurze RDLP. Audytorzy Paweł Wiktorowicz i Krzysztof Polowy podczas spotkania otwierającego z pracownikami dyrekcji przedstawili plan audytu oraz wybrali wizytowane nadleśnictwa. Zapoznali się także z planami urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko oraz innymi dokumentami z zakresu zamówień publicznych, BHP i gospodarki drewnem, dla wybranych do audytu jednostek.

W nadleśnictwach audytorzy przeglądali dokumentację w biurach oraz wizytowali miejsca prac z zakresu gospodarki leśnej. Prowadzili rozmowy z pracownikami nadleśnictw oraz wykonawcami prac leśnych. Wszystko to miało na celu sprawdzenie, czy prace prowadzone są w sposób zapewniający przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, wskazanych w „Polskich Kryteriach i Wskaźnikach trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów" PEFC.

Na spotkaniu zamykającym, które miało miejsce w Nadleśnictwie Ruda Maleniecka zostały omówione wyniki audytu. Audytorzy wskazali mocne strony audytu: odnowienia naturalne na przykładzie Nadleśnictwa Włoszczowa. Wskazali też możliwości doskonalenia m.in. w zakresie pozostawiania stref ekotonowych wzdłuż wieków i zbiorników wodnych.

Utrzymanie certyfikatu PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) to dobra wiadomość dla odbiorów drewna - w nadleśnictwach RDLP w Radomiu nadal będzie można kupić drewno z certyfikatem będącym gwarancją, że pochodzi z lasów, gdzie gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem przepisów prawa i z uwzględnieniem różnych funkcji pełnionych przez las.