Asset Publisher Asset Publisher

XXII Targi LAS-EXPO W KIELCACH z rekordową powierzchnią

Już po raz XXII w dniach 17-19 marca w Kielcach odbyły się Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO. W tym roku targi zajęły największą w historii powierzchnię, dwa razy większą niż w ubiegłym roku. W wydarzeniu oraz jednocześnie trwających targach techniki rolniczej Agrotech udział wzięło blisko 70 tysięcy osób. Zainteresowanie wzbudzały maszyny używane w leśnictwie i przemyśle drzewnym, ale też prezentacje nowych technologii znajdujących zastosowanie i w tych branżach, takie jak drony. Stoisko Lasów Państwowych także cieszyło się dużym powodzeniem.

Targi Las-Expo i odbywające się równolegle targi Agrotech to jedna z największych i najważniejszych wystaw dla leśników i drzewiarzy oraz rolników w Polsce. W tym roku podczas targów zwiedzający oglądali wystawy i prezentacje przygotowane przez 450 firm z 15 krajów na powierzchni wystawienniczej 62,5 tys. m2, w tym z Finlandii, Francji, Grecji, Indii, Irlandii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także z Ukrainy. Podczas targów zaprezentowali się przedstawiciele branży drzewnej oraz sektora usług leśnych. Oferta wystawców skierowana była do właścicieli tartaków, firm zajmujących się pozyskaniem drewna oraz jego transportem, ale również przedsiębiorców przerabiających surowiec drzewny. Na firmowych stoiskach zaprezentowano najnowsze maszyny, technologiczne nowinki, a także informatyczne i technologiczne rozwiązania dla gospodarki leśnej. Wśród wystawców były najważniejsze firmy działające w przemyśle drzewnym i leśnictwie oraz branżach pokrewnych. – Aurox prezentował pojazdy i maszyny do pielęgnacji drzewostanów i cięcia gałęzi. Uwagę zwracała przycinarka do drzew przy liniach energetycznych Kershaw Sky Trim, którą można pracować nawet na wysokości 23 metrów. Wiele osób oglądało nie tylko potężne pojazdy do załadunku i przewozu drzewa, od takich firm jak MHS i Scania, ale i pokazy na żywo pracy traków, rębaków i pilarek taśmowych przedsiębiorstw Wirex, Wood – Mizer i Amix. Łuparki Krpan przyciągały nawet amatorów, którzy w swoich gospodarstwach wykorzystują drewno do opału. Wielu widzów miały też pokazy pracy pilarek. Fachowcy Stihl i Husqvarny z pełną precyzją rzeźbili w drewnie – relacjonowały Targi Kielce. Swoje maszyny i urządzenia prezentował także Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie. Obecne były też firmy z branży technologii IT i dronów, które oferowały usługi dla leśnictwa i branż pokrewnych takie jak MS Enter-Prise.

Wystawcy wzięli również udział w konkursie o Złoty Medal Targów Kielce. W komisji konkursowej byli leśnicy Piotr Fitas nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów i Tomasz Guz, nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce. Prestiżowe nagrody otrzymały pilarka taśmowa typu CZ-1/XP produkowana przez W-Irex Przedsiębiorstwo Prywatne Wiesław Ciura Kiełczygłów oraz ciągnik Steyr – model do prac komunalnych, pielęgnacji terenów zielonych, prac leśnych i zastosowań przemysłowych. Wyróżniona została samojezdna profesjonalna maszyna kosząca – ILF ALPHA produkowana przez Energreen SPA z Włoch. Nagrody zostały wręczone na uroczystej gali pierwszego dnia targów.

W oficjalnym otwarciu targów Las-Expo oraz jubileuszowych targów Agrotech udział wzięli liczni goście, wśród nich minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, władze województwa i miasta oraz przedstawiciele władz i urzędów państwowych. Lasy Państwowe reprezentował dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Prezes targów Kielce dr Andrzej Mochoń w swoim wystąpieniu podkreślił rangę Targów. Zauważył, że formuła bezpośrednich spotkań jest najlepsza do budowania zaufania potrzebnego w biznesie, wówczas zwiedzający mogą obejrzeć i porównać maszyny i urządzenia, zapoznać się z technologiami, porozmawiać z producentami. Zaznaczył, że na targach obecni są w tym roku światowi giganci, oraz podkreślił, że widać trendy – silniki elektryczne, tendencję do robotyzacji, łączenie zadań maszyn, rozwiązania minimalizujące wpływ na środowisko. Bogdan Wenta, prezydent Kielc w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na znaczenie targów dla regionu, a wojewoda Zbigniew Koniusz zaznaczył, że branża rolna i leśna to świadectwo rozwoju Polski. Jakub Chojnicki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli odczytał list od Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, Głównego Inspektora Pracy, w którym podkreślono znaczenie bezpieczeństwa pracy w leśnictwie i rolnictwie oraz przemyśle drzewnym. Zwrócono też uwagę na program „Zdobądź Dyplomy PIP” dla Zakładów Usług Leśnych wspierany przez Lasy Państwowe. Jan Krzysztof Ardanowski, który wystąpił w imieniu prezydenta RP podkreślił rolę działań na rzecz zabezpieczenia żywności i znaczenie ekonomii w rolnictwie. Minister Henryk Kowalczyk podkreślił, że targi Las-Expo i Agrotech łączą się i wzajemnie uzupełniają. Podkreślił, że przemysł drzewny i gospodarka leśna są związane z obszarami wiejskimi, a rolnicy często są właścicielami lasów. Zwrócił uwagę na znaczenie w UE, obok ochrony klimatu i środowiska również działań skierowanych na bezpieczeństwo żywnościowe.

Dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu wystąpił w imieniu Lasów Państwowych. Podkreślił znaczenie targów Las-Expo i Agrotech dla obydwóch branż związanych z terenami wiejskimi – rolnej oraz leśno-drzewnej. – To tu nowoczesne, dobrze prowadzone i jednocześnie dbające o bezpieczeństwo przyrodnicze gospodarka rolna i leśna decydują o zrównoważonym rozwoju terenów niezurbanizowanych i rozwoju gospodarczym kraju – powiedział. Dyrektor zaznaczył także, że nadchodzący w przyszłym roku jubileusz 100-lecia Lasów Państwowych to czas wychodzenia naprzeciw wyzwaniom, związanych także ze spełnianiem zmieniających się oczekiwań społecznych – z godzeniem zapotrzebowania na różne funkcje lasu – od ochronnych, przez gospodarcze do społecznych. – Jednym z większych wyzwań jest umiejscowienie Lasów Państwowych w działaniach Unii Europejskiej, tak by lasy, które w Polsce zajmują blisko 1/3 powierzchni kraju, mogły nadal stanowić o bezpieczeństwie przyrodniczym i rozwoju gospodarczym kraju. Wsłuchujemy się uważnie w głos społeczeństwa, prowadzimy badania naukowe i korzystamy z nowych technologii, aby nadal lasy w Polsce mogły stanowić jeden z najważniejszych i najlepiej utrzymanych elementów bogactwa narodowego – zaznaczył. –Zarządzając lasami państwowymi na powierzchni blisko 7,5 mln ha i będąc sprawnie działającą, samofinansującą się, odprowadzającą podatki do budżetu państwa i samorządów organizacją jesteśmy ważnym partnerem podejmowanych działań. Są to zarówno przedsięwzięcia takie jak budowa dróg dla lokalnej społeczności i leśnictwa, zabezpieczenie pożarowe lasów, a także finansowanie ze środków funduszu leśnego przedsięwzięć ochronnych i infrastruktury turystycznej w parkach narodowych. Jesteśmy ważnym partnerem w działaniach w ramach społecznej odpowiedzialności organizacji wpływających na kształtowanie postaw proekologicznych, prowadzimy bezpłatną edukację leśną społeczeństwa. Lasy Państwowe są też ważnym podmiotem budowania bezpieczeństwa energetycznego kraju – dodał.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z nadleśnictwami Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska” i Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych przygotowała stoisko wystawowe nawiązujące tematycznie do wyzwań współczesnego leśnictwa. Takim wyzwaniem jest przygotowanie lasów na skutki zmian klimatu poprzez wdrażanie projektów Lasów Państwowych. Przedsięwzięcia te koncentrują się wokół takich zagadnień jak ochrona przyrody, w szczególności mokradeł, działania na rzecz retencji wodnej, zwiększanie akumulacji dwutlenku węgla przez ekosystemy leśne, czy transformacja energetyczna.

Tradycyjnie atrakcją stoiska oraz uroczystości otwarcia targów była obecność Zespołu Sygnalistów Myśliwskich działającego przy RDLP w Radomiu oraz sygnalistów i sokolników z Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku. Powodzeniem cieszyły się też pokazy rzeźbienia pilarką w wykonaniu firm zajmujących się produkcją sprzętu do pracy ogrodzie i w lesie. Atrakcje te uzupełniały pokazy pracy na żywo traków, rębaków, łuparek oraz pilarek. Zwiedzający na stoisku Lasów Państwowych otrzymywali też materiały promocyjno-edukacyjne: foldery, mapy, przewodniki opisujące najciekawsze miejsca w lasach RDLP w Radomiu oraz sadzonki drzew leśnych.

Wobec nowych wyzwań współczesnego leśnictwa Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi Las-Expo nabierają jeszcze większego znaczenia, gdyż stanowią niezwykle cenne forum wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi podmiotami branży leśno-drzewnej i rolnej. Zwiedzający oprócz oferty branży leśnej i drzewnej mogą zobaczyć jak rozwija się branża rolna, kształtująca kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Trzeba przyznać, że jej rozwój jest ogromny, w szczególności związany z technologiami cyfrowymi. Ale i w przemyśle drzewnym oraz leśnictwie nie brakuje nowych technologii i produktów. Tegoroczny wzrost powierzchni wystawowej potwierdza to, jak ważnym wydarzeniem w branży leśnej i drzewnej są targi Las-Expo.