Asset Publisher Asset Publisher

Zauważyłeś pożar? Alarmuj!

Słoneczne, upalne lato sprawia, że w lasach ściółka katastrofalnie wysycha. Staje się sucha niczym papier. W tej sytuacji leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominają o zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Latem, pomimo pełni sezonu wegetacyjnego i zasobów wody zgromadzonej w roślinach, silne promieniowanie słoneczne wzmaga zagrożenie pożarowe lasu, szczególnie na ubogich siedliskach, gdzie runo i ściółka błyskawicznie wysychają. To właśnie dlatego lasy w Polsce, w których przewagę mają drzewostany iglaste (zwłaszcza sosnowe), należą do najbardziej zagrożonych pożarami w Europie. Z tego względu ochrona przeciwpożarowa w Lasach Państwowych musi działać sprawnie i skutecznie. System przeciwdziałania pożarom lasu na terenie RDLP w Radomiu polega na szybkim wykrywaniu pożarów, alarmowaniu odpowiednich służb ratowniczych i sprawnym prowadzeniu akcji gaśniczych.
 
Mimo to, od początku tegorocznego sezonu pożarowego, w okresie od 12 marca do 7 lipca na terenie RDLP w Radomiu miało miejsce 107 pożarów o łącznej powierzchni 24,39 ha, przy czym średnia powierzchnia jednego pożaru wynosiła 0,23 ha. W tym samym czasie na terenie lasów niepaństwowych, położonych w zasięgu terytorialnym RDLP w Radomiu odnotowano 12 pożarów o sumarycznej powierzchni 22 ha, przy średniej powierzchni 1,85 ha.
 
Lasy w Polsce podzielono na kategorie wg zagrożenia pożarowego. Każda z nich nakłada na gospodarzy lasu obowiązek prowadzenia odpowiednich działań, m.in. w zakresie zagospodarowania terenu. Lasy radomskiej dyrekcji LP mieszczą się w kategorii II – zagrożenia średniego.
 
O kategorii decydują:
 • warunki przyrodniczo-leśne (procentowy udział poszczególnych siedlisk leśnych, struktura wiekowa drzewostanów),
 • średnie wartości występowania pożarów w ciągu ostatnich 5 lat,
 • warunki klimatyczne (rozkład opadów i temperatur),
 • wskaźnik zanieczyszczenia powietrza emisjami przemysłowymi.
 
W określaniu bieżącego zagrożenia pożarowego wyróżniamy 3 stopnie:
0 – brak zagrożenia
1 – zagrożenie małe
2 – duże
3 – katastrofalne
 
W przypadku skrajnego zagrożenia pożarowego, nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Decyzja ta eliminuje niebezpieczeństwo, które dotknęłoby osoby przebywające w lesie podczas pożaru, a leśnikom ułatwia sprawne i skuteczne prowadzenie działań przeciwpożarowych. Okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadzany jest w sytuacji, gdy przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest niższa niż 10%.
Aż 9 z 10 pożarów lasów powodują ludzie!
Najczęstszymi przyczynami pożarów są:
 • rozpalanie ognisk w miejscach niedozwolonych,
 • łamanie okresowych zakazów wstępu do lasu,
 • wyrzucanie niedopałków papierosów,
 • wypalanie traw,
 • zabawa z ogniem,
 • celowe podpalenia.
 
Jeśli chcesz uniknąć niebezpieczeństwa pożaru:
 • czytaj leśne tablice informujące o zagrożeniach,
 • NIGDY nie używaj ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • biwakuj tylko w miejscach do tego wyznaczonych, jeśli ich nie znasz, zapytaj leśniczego,
 • zabierz z lasu własne śmieci, oprócz tego, że szpecą las i stanowią zagrożenie dla jego mieszkańców, mogą stać się źródłem pożaru.
 
Jeżeli zauważysz pożar w lesie – alarmuj!
 • jak najszybciej wezwij straż pożarną – zadzwoń pod nr 998 lub 112 (podaj swoje imię i nazwisko, jak najdokładniej wyjaśnij gdzie się pali, rozłącz się dopiero wtedy, gdy usłyszysz, że zgłoszenie zostało przyjęte, powiadom o pożarze najbliższe nadleśnictwo)
 • pamiętaj, żeby samodzielnie nie gasić pożaru; małe zarzewie ognia czasem może ugasić jedna osoba, ale gdy ogień szybko się rozprzestrzenia, nie próbuj tego robić!
 • zadbaj o swoje bezpieczeństwo – znajdź drogę ucieczki, by ogień nie odciął ci powrotu