Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na temat lasów prywatnych

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w ramach porozumień zawartych pomiędzy nadleśnictwem a starostą, nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzi 3 nadleśnictwa. Powierzchnia lasów niepaństwowych objęta nadzorem wg porozumień na terenie RDLP w Radomiu wynosi 17 633,15 ha, w tym:

- Marcule - na powierzchni 1 969 ha (w imieniu starosty Radomskiego);

- Ostrowiec Świetokrzyski - na powierzchni 4 749,154 ha (w imieniu Starosty Ostrowieckiego);

- Radom - na powierzchni 10 915 ha (w imieniu Starosty Radomskiego).