Asset Publisher Asset Publisher

Stanowiska dokumentacyjne

Stanowiska dokumentacyjne należą do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody. Są formą ochrony przyrody nieożywionej. Obejmują miejsca ważne pod względem naukowym i dydaktycznym.

Stanowiska dokumentacyjne tworzone są po to, by chronić specyficzne formacje i profile geologiczne, twory mineralne, warstwy zawierające nagromadzenia skamieniałości, miejsca, z których pochodzą nowo odkryte gatunki fauny lub flory kopalnej, jaskinie i schroniska podskalne oraz wyrobiska powierzchniowe i podziemne. Ochroną na stanowiskach dokumentacyjnych objęta jest cała fauna i flora.

Ogółem na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu występują 4 stanowiska dokumentacyjne na powierzchni 14 ha, w tym na powierzchni leśnej 12 ha i nieleśnej 1,80 ha.

Jednym z ciekawszych stanowisk dokumentacyjnych jest nieczynny kamieniołom ze strukturami sedymentacyjnymi nieopodal miejscowości Wykień w gminie Miedziana Góra, na terenie Nadleśnictwa Kielce. Znajdują się tam dobrze zachowane odsłonięcia piaskowców triasowych barwy czerwonej.