Asset Publisher Asset Publisher

„Czuwam! Dla Ziemi” w lasach przysuskich

24 kwietnia w lasach przysuskich harcerze i leśnicy sprzątali las w ramach akcji „Czuwam! Dla Ziemi”. Nadleśnictwo Przysucha włączyło się w przedsięwzięcie Związku Harcerstwa Polskiego propagujące działania na rzecz przyrody poprzez kształtowanie postaw proekologicznych, wynikające także z Prawa Harcerskiego.

Wspólnie z zuchami i harcerzami z Hufca Przysucha oraz z 9 Potworowskiej Drużyny Harcerskiej „Sfora” leśnicy zorganizowali tego dnia „Patrol Ludzi Lasu”, sprzątając śmieci na granicy lasów prywatnych i państwowych, w okolicy Osiedla Południe i siedziby Nadleśnictwa Przysucha. W samych lasach państwowych śmieci było niewiele, dużo gorsza sytuacja była w lasach prywatnych. Zebrane śmieci były na bieżąco segregowane. Wiele z nich przelegiwało w ściółce dłuższy czas. Nic nie umknęło wprawnym oczom harcerzy. Pełni zapału zapełniali kolejne worki.

Akcja „Czuwam! Dla Ziemi!”Problem zanieczyszczania lasów jest wciąż aktualny. Społeczeństwo, choć coraz bardziej rozwinięte i świadome, ma jeszcze wiele do poprawy w kwestii szacunku do przyrody. Każdego roku Lasy Państwowe wywożą z lasu około 100 tysięcy metrów sześciennych śmieci. Taka ilość wypełniłaby ponad 2000 wagonów kolejowych! Śmieci są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt, powodują skażenie gleby i wód, w tym wody pitnej. Ponadto, uwalniają do atmosfery trujące substancje, mogą przyczynić się do powstania pożaru, a przede wszystkim szpecą krajobraz.

Działania harcerzy na rzecz przyrody wynikają z szóstego punktu Prawa Harcerskiego „Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać”. Akcja w lasach przysuskich była także okazją do złożenia dwóch przyrzeczeń harcerskich.

Harcerze i leśnicy posprzątali także i upamiętnili śródleśny grób ułana z Wilejki Stanisława Piedrosia, który zginął tu we wrześniu 1939 roku.

- Miejmy nadzieję, że dzięki edukacji ekologicznej społeczeństwa i dobrym przykładom, takim jak tegoroczna akcja „Czuwam dla Ziemi”, śmieci na dobre znikną z lasów. Harcerze spisali się na medal! Dziękujemy! Teraz czas na każdego z nas… Szanujmy Ziemię, bo mamy ją tylko jedną! - mówią leśnicy z Nadleśnictwa Przysucha.