Asset Publisher Asset Publisher

Studenci gościli w świętokrzyskich lasach

Od 3 do 4 czerwca studenci leśnictwa z Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim gościli w ramach ćwiczeń kompleksowych na terenie RDLP w Radomiu.

Pierwszym etapem spotkania było Nadleśnictwo Zagnańsk (leśnictwo Adamów), gdzie studenci zapoznali się z organizacją prac urządzeniowych, zagospodarowaniem drzewostanów jodłowo-bukowych oraz koncepcją stosowania jednostek kontrolnych. Obejrzeli również powierzchnie odnowień powstałych z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Specyfiką gospodarki leśnej Nadleśnictwa Zagnańsk jest: struktura siedlisk, skład gatunkowy i  związane z tym liczne odnowienia naturalne jodłowe i bukowe. Naturalność tych lasów powoduje, iż gospodarowanie w nich musi się charakteryzować dopasowaniem zabiegów hodowlanych, ochronnych i technikami pozyskania drewna odpowiednimi do zróżnicowanych lokalnych warunków przyrodniczo-leśnych. Niewielki udział rębni zupełnych, a znaczny rębni złożonych powoduje, że gospodarowanie jest skomplikowane, pracochłonne i kosztowne. Jednak uzyskane piękne, odporne na szkodniki odnowienia naturalne rekompensują poniesiony trud. Spotkanie zakończyło się przy legendarnym Dębie Bartku - najbardziej znanym w naszym kraju drzewie.

Kolejnym miejscem, które odwiedzili studenci było Nadleśnictwo Stąporków. Obejrzeli plantacyjną uprawę nasienną modrzewia europejskiego oraz hodowlę sadzonek sosny w korytach Dünemana. Drzewostany modrzewia europejskiego i olszy czarnej pełnią ważną rolę w hodowli selekcyjnej drzew leśnych na terenie RDLP w Radomiu, natomiast użycie kasetonów daje możliwość wyhodowania około trzy razy więcej sadzonek niż na powierzchni otwartej. Końcowym etapem w Nadleśnictwie Stąporków był rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem. Jego osobliwością oraz głównym przedmiotem ochrony są okazałe wychodnie skał piaskowcowych. Rezerwat został utworzony z inicjatywy inż. Teodora Zielińskiego w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych wyjątkowych form skał piaskowcowych powstałych przez erozję wietrzną oraz rosnącej w szczelinach skalnych paproci zanokcicy północnej.

Ostatnim etapem były lasy Nadleśnictwa Skarżysko, gdzie ciekawostką jest obręb Rataje i obciążenia związane z powinnościami serwitutowymi. Studenci zapoznali się z zadaniami nadleśnictwa w zakresie nasiennictwa i selekcji prowadzonymi w oparciu o opracowany program zachowania leśnych zasobów genowych oraz hodowli selekcyjnej drzew leśnych. Tematem dyskusji było także budownictwo drogowe i ochrona przeciwpożarowa.

Ostatni dzień ćwiczeń miał miejsce na terenie Nadleśnictwa Starachowice, gdzie tematem dyskusji była produkcja szkółkarska, przebudowa drzewostanów sosnowych i ochrona upraw leśnych przed zwierzyną. Zwiedzanie Klasztoru Cystersów w Wąchocku było ostatnim punktem pobytu studentów.

Każdej rozmowie przyświecała lekcja lokalnej historii, w czasie której przewodnikiem był zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Piotr Kacprzak z RDLP w Radomiu.

Spotkanie pokazało specyfikację gospodarki leśnej na terenie RDLP w Radomiu, posłużyło także wymianie doświadczeń.

To już druga edycja ćwiczeń. Od 19 do 20 maja RDLP w Radomiu gościła również studentów studiów stacjonarnych leśnictwa.