Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy upamiętnili 157 Rocznicę bitwy pod Małogoszczem

23 lutego leśnicy z Nadleśnictwa Jędrzejów uczcili 157 rocznicę bitwy pod Małogoszczem uczestnicząc w uroczystościach, w których głównymi organizatorami byli Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz, Dom Kultury w Małogoszczu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się na Placu Tadeusza Kościuszki w Małogoszczu, na którym zgromadzili się liczni mieszkańcy zaproszeni goście oraz rekonstruktorzy różnych ugrupowań historycznych. Oddziały powstańcze zostały przywitane chlebem przez członków Zespołu Pieśni i Tańca Domu Kultury w Małogoszczu. Po przemówieniach Starosty Powiatu Jędrzejowskiego Pawła Faryny oraz zaproszonych gości zgromadzeni w szyku marszowym udali się do Kościoła WNMP w Małogoszczu na uroczystą mszę świętą powstańczą.

Po mszy św. na Cmentarzu Parafialnym odbył się apel Poległych. Na grobach powstańców z 1863 r. wiązanki kwiatów złożyły delegacje licznych urzędów, szkół, organizacji oraz stowarzyszeń w tym również delegacja Nadleśnictwa Jędrzejów.

Około godz.14.00 w Zagrodzie Edukacyjnej „Ostoja Dworska” w Leśnicy odbyła się rekonstrukcja potyczki powstańczej z 1863 r w której udział wzięło około 70 rekonstruktorów. Pomimo niesprzyjającej aury widowisko zorganizowano rewelacyjnie.

Na zakończenie obchodów wszyscy uczestnicy mogli skosztować potraw kuchni powstańczej.