Asset Publisher Asset Publisher

Badania w Puszczy Kozienickiej – jesienna edycja

W niedzielę 25 września odbyły się kolejne badania na terenie LKP Puszcza Kozienicka, które rozpoczęły jesienny cykl badań dotyczących turystyki na tym obszarze. Kolejny pomiar zaplanowany jest na czwartek 29 września. Leśnicy zapraszają do udziału w badaniach w terenie oraz w anonimowej ankiecie online https://survey.boku.ac.at/index.php/219784?lang=pl

Na terenie nadleśnictw Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Kozienicka: Kozienice, Radom i Zwoleń realizowane są badania dotyczące turystyki. Leśnicy poznają potrzeby i oczekiwania osób odwiedzających lasy, a turyści otrzymają lepszą ofertę rekreacyjną.

Badania realizowane są w ramach tematu badawczego pt. „Opracowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności wykorzystania obiektów turystycznych w Lasach Państwowych". Prowadzi je wiedeński Universität für Bodenkultur (BOKU) na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Obejmują okres 12 miesięcy (lato 2016 – wiosna 2017).

Przedstawione wstępne letnie wyniki badań wykazały m.in., że badane miejsca – łącznie 5 punktów, w tym Królewskie Źródła, Śródborze (przy szkółce leśnej Przejazd), Krępiec (przy zbiorniku Budowa) i Jedlnia (przy zalewie w Siczkach) odwiedziło w sumie w trakcie dwóch dni pomiarowych (26.06 - niedziela i 30.06 - czwartek) blisko 1500 osób. Przedstawione poniżej wyniki odnoszą się do 5 punków łącznie.

Po szlakach poruszają się w większości piesi, stanowili oni od 77% osób w niedzielę i 48% w czwartek. Rowerzyści są na drugim miejscu, było ich 18% w niedzielę i aż 39% w czwartek. Są też osoby biegające (od 2% w niedzielę do 5% w czwartek) i osoby z kijkami (nordic walking) – ok. 1% niezależnie od dnia. Pozostali korzystali z innych form aktywności.

Las chętniej odwiedzają mężczyźni niż kobiety (62% w niedzielę i 67% w czwartek). Wśród odwiedzających było 13 i 14% dzieci w wieku do 12 lat.

Około 3 i 2% osób zjawiło się z psami, które tylko w 50% były prowadzone na smyczy.

W ciągu letnich badań przeprowadzono także 164 wywiady bezpośrednie z osobami aktywnie wypoczywającymi w lesie oraz 47 ankiet on-line.

Wg informacji udzielonych przez respondentów najczęściej odwiedzają tereny Puszczy Kozienickiej mieszkańcy powiatu radomskiego (62 i 42% w zależności od rodzaju ankiety – przeprowadzonej w terenie lub online) oraz kozienickiego (19 i 36%). Znaczącą grupę stanowią także mieszkańcy powiatu zwoleńskiego (4 i 11%) i Warszawy (5 i 4%). Wśród osób z którymi przeprowadzono wywiady bezpośrednie 17% było turystami wg kwalifikacji na podstawie noclegu poza miejscem zamieszkania.

Wśród odwiedzających większość to osoby pracujące zawodowo (79 i 72% w zależności od rodzaju ankiety), dużą grupę stanowię emeryci i renciści (12 i 15%), studenci (4 i 7%) oraz bezrobotni (2 i 7%) i uczniowie (3% - ankieta bezpośrednia).

Wyniki są jedynie wstępne ze względu na ograniczoną próbę, pełny obraz na temat ruchu turystycznego w Puszczy Kozienickiej będzie można uzyskać po zakończeniu badań. Przed nami jeszcze zimowa i wiosenna edycja.

Zakres badań obejmuje:

  • automatyczny pomiar natężenia ruchu turystycznego w wybranych lokalizacjach za pomocą czujników Eco Counter – pomiar ciągły w cyklu rocznym,
  • pomiar ręczny natężenia ruchu za pomocą wystandaryzowanych formularzy pomiarowych,
  • badania ankietowe – wywiady bezpośrednie z użyciem kwestionariuszy,
  • dokumentowanie tras wycieczek na podkładzie kartograficznym – w ramach wywiadu bezpośredniego,
  • dokumentacja tras wycieczek za pomocą systemu GPS-tracking (loggery),
  • badania ankietowe online – na stronach internetowych nadleśnictw oraz w lokalnych mediach.

 

Leśnicy zapraszają do udziału w badaniach w terenie oraz w anonimowej ankiecie online https://survey.boku.ac.at/index.php/219784?lang=pl

Możliwa jest także rejestracja trasy wędrówki lub treningu w lesie za pomocą GPS i przesłania na adres las@boku.ac.at lub na Facebookowy profil: LasyTrasy. Trasę należy zapisać w formacie gpx.

Więcej informacji o badaniach można uzyskać w Nadleśnictwie Kozienice, które koordynuje badania: http://www.kozienice.radom.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/jesienne-badanie-ruchu-rekreacyjnego#.V-pSv8npwbk