Asset Publisher Asset Publisher

Będą rekordowe zbiory nasion

Już niedługo nadleśnictwa RDLP w Radomiu przystąpią do zasadniczego etapu zbioru nasion drzew leśnych. W tym roku bardzo dobrze obrodziły zarówno dęby, jak i buki. Będą też udane zbiory nasion innych gatunków, w tym biocenotycznych.

O ile te pierwsze obradzają dość często (choć nie co roku) to buk ostatnio owocował tak obficie aż 9 lat temu. Później zdarzały się już tylko mniej urodzajne lata, a ostatnie trzy były głuche (praktycznie bez owocowania). Wiosną wysiano końcowe zapasy nasion tego gatunku, więc ich odbudowa stała się niezbędna. Na szczęście tegoroczne, obfite kwitnienie buków było zapowiedzią prawdziwego urodzaju. Dlatego już za kilka tygodni, na przełomie września i października, w wytypowanych buczynach (tzw. gospodarczych i wyłączonych drzewostanach nasiennych) rozpocznie się pieczołowity zbiór owoców, tzw. orzeszków, nazywanych również bukwią.

Na terenie RDLP w Radomiu wytypowano blisko pół tysiąca hektarów drzewostanów nasiennych buka, w tym blisko 70 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych, tzn. takich które z uwagi na swoją szczególną jakość są przeznaczone głównie do zbioru nasion. Plany są ambitne, radomscy i świętokrzyscy leśnicy chcą zebrać nawet 12 ton bukowych orzeszków. Pozwoli to stworzyć odpowiednie zapasy, dzięki którym nawet przy braku urodzaju w kolejnych latach, ciągłość produkcji sadzonek zostanie zachowana na co najmniej 4-5 lat. Sadzonki buka mają znaczący udział zarówno w strukturze produkcji naszych szkółek leśnych, jak również w odnowieniach i przebudowie lasu. Obecnie co dziesiąta sadzonka na szkółkach nadleśnictw radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych to buk. Prawie jedna trzecia z nich hodowana jest w szkółce kontenerowej Nadleśnictwa Daleszyce, wyposażonej również w specjalistyczną przechowalnię nasion. Może ona przechować nawet 10 ton bukwi i dwa razy tyle żołędzi. Orzeszki buka w temperaturze -10 stopni Celsjusza zachowują wystarczającą do siewu żywotność przez ok. 5 lat. Rocznie na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu sadzonych jest ponad 2 mln młodych buków. Gatunek ten jest szczególnie przydatny w przebudowie lasu i dostosowaniu go do zmieniających się warunków klimatycznych. To właśnie buk, wprowadzany w formie podsadzeń, stanowi główny element działań zmierzających do dekoncentracji w atmosferze dwutlenku węgla, w ramach projektu LP o nazwie Leśne Gospodarstwa Węglowe,  realizowanego m.in. w Nadleśnictwie Kozienice.

W tym roku równie obficie zapowiadają się też zbiory żołędzi. Dęby owocują częściej niż buk, a  prawdziwie głuche lata zdarzają się rzadko, mimo to leśnicy i tu zrobią zapasy. Rocznie na terenie nadleśnictw radomskiej dyrekcji LP sadzonych jest ok. 8 mln. dębów. W tym roku leśnicy planują zebrać ok. 70 t. dębu szypułkowego i ok. 40 t. bezszypułkowego – gatunku, który zyskuje na znaczeniu w perspektywie zmian klimatu.

Inne nasiona też obrodziły – szczególnie cieszy urodzaj lipy. Ostatnio leśnicy wprowadzają jej coraz więcej – na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu ponad 100 tys. rocznie. Lipa jest bardzo cenna zarówno ze względu na pielęgnowanie dębu oraz znaczenie miododajne i – ogólnie – biocenotyczne.