Asset Publisher Asset Publisher

Budowa ogrodzeń w związku z rozprzestrzenianiem się ASF

W nadleśnictwach Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski w związku z nakazem wojewody trwają prace nad budową ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych, wraz z niezbędnymi bramami i furtkami. Ogrodzenia mają za zadanie ograniczenie przemieszczania się zwierzyny w związku z rozprzestrzenianiem się ASF (Afrykańskiego pomoru świń) z woj. mazowieckiego na woj. świętokrzyskie.

Prowadzone prace wynikają z realizacji zapisów Rozporządzenia nr 4/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatów starachowickiego, ostrowieckiego i opatowskiego oraz Rozporządzeń nr 5/2020 i 6/2020 Wojewody Świętokrzyskiego zmieniających Rozporządzenie nr 4/2020.

Więcej o ASFSposób postępowania i tryb finansowania budowy ogrodzenia przez nadleśnictwa – ze środków Funduszu Leśnego będącego w dyspozycji dyrektora generalnego Lasów Państwowych został określony w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Zaawansowanie prac na dzień 10 grudnia wynosi ok. 60%. Prace zostaną ukończone zgodnie z zawartymi przez nadleśnictwa umowami do końca grudnia 2020 r. Z uwagi na wielkość środków finansowych konieczne było stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych.

Ogrodzenie jest wykonywane w technologii podobnej do grodzeń obecnie stosowanych na terenie nadleśnictw do zabezpieczania upraw przed szkodami od zwierzyny, z koniecznymi modyfikacjami uzgodnionymi pisemnie z wojewodą świętokrzyskim. Polegają one na zamontowaniu w dolnej części ogrodzenia z siatki stalowej żerdzi zabezpieczającej oraz na tym, że zamiast słupków rozstawionych co 4 m słupki ustawione są gęściej – co 2 m. W ciągu ogrodzenia budowane są także bramy umożliwiające komunikację i realizację prac z zakresu gospodarki leśnej. Elementy techniczne ogrodzenia zawarte są w zapisach rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego.

Długość ogrodzenia to 24 km na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Starachowice i 10 km na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski. Łączny koszt to ok. 700 tysięcy złotych.