Asset Publisher Asset Publisher

Ćwiczenia zgrywające „Brzustów 2016”

24 czerwca na terenie leśnictwa Policzna w Nadleśnictwie Zwoleń miały miejsce ćwiczenia zgrywające p/k „Brzustów 2016".

Manewry zorganizowane zostały przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach we współpracy z komendami powiatu radomskiego, kozienickiego, jednostkami ochotniczych straży pożarnych i Nadleśnictwem Zwoleń. W ćwiczeniach wzięło udział 20 zastępów straży, łącznie ponad 100 osób. W akcji wykorzystano wiele samochodów, samolot gaśniczy i inny specjalistyczny sprzęt.

Sygnałem do rozpoczęcia działań był komunikat obserwatora z dostrzegalni pożarowej do PAD nadleśnictwa o zauważonym dymie w leśnictwie Policzna, oddz. 16 f. Scenariusz ćwiczeń zakładał duży, bardzo szybko rozprzestrzeniający się pożar młodników. Strażacy rozstawili linie doprowadzania wody, pompy umieszczono w naturalnych zbiornikach wodnych w lesie. W trakcie akcji powołano sztab kryzysowy, w skład którego weszli pracownicy Służby Leśnej, skąd przekazywano informacje o pożarze. Na zakończenie ćwiczeń samolot gaśniczy dokonał zrzutu nad miejscem zdarzenia.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie i doskonalenie przebiegu działań ratowniczo-gaśniczych oraz współpracy służb w przypadku wystąpienia pożarów lasu o dużych rozmiarach. Szczególną uwagę zwrócono na łączność radiotelefoniczną i organizację akcji.

Działania w terenie obserwowali m.in. Piotr Kacprzak - zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Robert Grygiel ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach i Teresa Fryszkiewicz z Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.