Asset Publisher Asset Publisher

Dziki policzone

W miniony weekend w 23 nadleśnictwach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu odbyła się inwentaryzacja dzików.

Liczenie dzików było związane m.in. z afrykańskim pomorem świń i przeprowadzeniem inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawiania.

Uzyskane dane posłużą do prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej i specjalnych działań w czasie ewentualnego zagrożenia tej choroby.

Wyniki inwentaryzacji poznamy dopiero w następnym tygodniu. Dowiemy się ile dzików żyje w Polsce i jakie jest ich zagęszczenie. Wszystko to dzięki metodzie pędzeń próbnych realizowanych na losowo wybranych powierzchniach próbnych (miotach) oraz dzięki współpracy i zaangażowaniu w tę akcję leśników, myśliwych, zakładów usług leśnych, a także przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących z nadleśnictwami, które zaproszono do udziału w charakterze obserwatorów – na przykład przedstawicieli lokalnych samorządów.

Podstawą inwentaryzacji jest Decyzja nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: Zł.074.28.2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawiania.

Więcej informacji o inwentaryzacji dzików: http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/dziki-problem-1