Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja i monografia o lasach Nadleśnictwa Kielce

21 listopada w Geonatura Kielce – Centrum Geoedukacji odbyła się konferencja  pn.: „Lasy i leśnictwo w regionie kieleckim na przestrzeni dziejów”. Podczas wydarzenia odbyła się promocja niezwykłego wydawnictwa – trzytomowej monografii „Nadleśnictwa Kielce”.

Wydarzenie zorganizowali: RDLP w Radomiu, Nadleśnictwo Kielce i Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział Świętokrzysko-Radomski przy wsparciu Geonatura Kielce.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji oraz organizacji ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz leśnictwa, nauki i szkolnictwa, organizacji zajmujących się kulturą i historią, członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego, leśnicy, w tym nadleśniczowie, pracownicy biura RDLP w Radomiu i nadleśnictw, w szczególności obecni i emerytowani pracownicy Nadleśnictwa Kielce.

Po wstępie dr inż. Andrzeja Matysiaka wręczono Odznaki Honorowe i legitymacje Polskiego Towarzystwa Leśnego. Wręczyli je prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz dr Jacek Koba, przewodniczący Oddziału Radomsko-Świętokrzyskiego PTL.

Odznaki Honorowe Złote PTL otrzymali: Wiesław Szczechowicz – naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP Radom, Tomasz Guz – nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce,  Marek Miazga – nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk i Jacek Sobolak – starszy specjalista SL ds. ochrony lasu i p. poż. Ostrowiec Św.

Srebrne Odznaki PTL otrzymali: Piotr Borkowski – leśniczy Leśnictwa Korytków, Nadl. Barycz, Tadeusz Stępień – leśniczy Leśnictwa Bukowa, Nadl Staszów, Zbigniew Mleczko – nadleśniczy Nadl. Chmielnik i Jerzy Jacek Karaśkiewicz – nadleśniczy Nadl. Radom.

Podczas wydarzenia miały miejsce trzy niezwykle ciekawe wystąpienia. Referat "Kulturotwórcza rola lasu" wygłosił prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego. Następnie dr Cezary Jastrzębski z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przedstawił zagadnienie: „Dziedzictwo Kulturowe na terenie Nadleśnictwa Kielce”.

W kolejnej części po wystąpieniu Roberta Płaskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Kielce Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu opowiedział o historii Nadleśnictwa Kielce na tle dziejów regionu świętokrzyskiego. Tym samym uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak powstała trzytomowa monografia Nadleśnictwa Kielce. Jej poszczególne części to: „Las biskupi, królewski, rządowy”, „II Rzeczpospolita – czas wojny i odbudowa lasu”, „Wokół dużego miasta”.

Po wystąpieniu Autora załoga nadleśnictwa wręczyła Piotrowi Kacprzakowi kwiaty i upominek w podziękowaniu za niezwykły trud opisania dziejów nadleśnictwa. Natomiast Autor podziękował osobom, które przyczyniły się do powstania monografii i którym jest wdzięczny za towarzyszenie w procesie zbierania materiałów i pisania. Na zakończenie miało miejsce podpisywanie otrzymanych egzemplarzy monografii przez Autora.