Asset Publisher Asset Publisher

Konferencja na 25-lecie LKP i 235-lecie Nadleśnictwa Kozienice

3 października w Kozienickim Centrum Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach odbyła się konferencja z okazji 25-lecia Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka” i 235-lecia Nadleśnictwa Kozienice oraz uroczysta Rada Naukowo-Społeczna Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele parlamentu, samorządów, organizacji współpracujących z leśnikami, środowisk lokalnych oraz członkowie rad naukowo-społecznych leśnych kompleksów promocyjnych „Puszcza Kozienicka” oraz „Puszcza Świętokrzyska”, a także leśnicy, w tym m.in. z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i innych części kraju.

Konferencję rozpoczęli dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury, która udostępniła miejsce konferencji i udzieliła wsparcia organizacyjnego. Następnie Tomasz Sot, nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice rozpoczął część konferencji dotyczącą jubileuszu 235-lecia Nadleśnictwa Kozienice. W dalszej części Krzysztof Okła, emerytowany pracownik Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych związany obecnie z racji zamieszkania z terenem Puszczy Kozienickiej przedstawił referat „235-lecie Nadleśnictwa Kozienice”. Uczestnicy konferencji otrzymali też publikację, której jest autorem wydaną przez Nadleśnictwo Kozienice pod tytułem „O początkach regulacji gospodarki leśnej w Puszczy Kozienickiej, czyli jak powstało pierwsze urządzanie lasu w Polsce”.

Kolejna część konferencji poświęcona była Leśnym Kompleksom Promocyjnym i uroczystemu spotkaniu rady naukowo-społecznej LKP „Puszcza Kozienicka”. Rozpoczął ją dr inż. Marek Krzemiński, przewodniczący rady naukowo-społecznej. Osiągnięcia nadleśnictw w ciągu 25 lat funkcjonowania LKP przedstawili podczas wspólnego wystąpienia Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu, Tomasz Sot, nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice, Adam Sosnowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Radom oraz Ewa Stępień-Choroś, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Zwoleń.

Niezwykle miłym akcentem było docenienie pracy Lidii Zaczyńskiej, długoletniej edukatorki leśnej z Nadleśnictwa Kozienice przez przyznanie jej honorowego, najwyższego wyróżnienia Lasów Państwowych. Kordelas Leśnika Polskiego wręczyli dr inż. Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Jacek Zadura z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

W dalszej części miały miejsca wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości i dyskusja w ramach spotkania rady naukowo-społecznej. Odczytano list marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. Głos zabrali m.in. Dariusz Bąk, poseł na Sejm RP, prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Andrzej Jung, starosta Powiatu Kozienickiego, Piotr Kozłowski, burmistrz gminy Kozienice, Sylwester Chołast i Tomasz Hałatkiewicz, dyrektorzy Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kozienickiej. Miłe dla leśników były słowa uznania odnoszące się do stanu lasów, gospodarki leśnej i ich pracy.

Część referatową zamknęło wystąpienie dr Jacka Koby z Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Radomiu dotyczącego osiągnięć Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”.

Po poczęstunku, w trakcie którego goście mogli oglądać wystawę dotyczącą osiągnięć Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka” przygotowaną przez nadleśnictwa: Kozienice, Radom, Zwoleń oraz degustować miody pochodzące z pasiek leśników-pszczelarzy zlokalizowanych na terenie Puszczy Kozienickiej została otworzona wystawa map „200 lat kartografii leśnej” udostępniona przez Instytut Badawczy Leśnictwa, a opracowana przez Pana Krzysztofa Okłę. W trakcie wystawy głos zabrali też Tomasz Sot, nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice, Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury, prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, pomysłodawca wystawy, Artur Sawicki z Instytutu Badawczego Leśnictwa, kustosz wystawy oraz Krzysztof Okła, który opracował wystawę. Wystawa zostanie udostępniona w Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka w terminie do 20 października.

Po otwarciu wystawy uczestnicy konferencji obejrzeli występ pochodzącej z Kozienic divy operowej Romy Abroziewicz-Owsińskiej z zespołem, wysłuchano pieśni neapolitańskich, w tym arii z operetki „Leśniczy z Kozienickiej Puszczy” Karola Kurpińskiego.

Zakończeniem imprezy był tort z okazji podwójnego jubileuszu 25-lecia Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Kozienicka” i 235-lecia Nadleśnictwa Kozienice.