Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs Moje spotkania Puszczą z wodą w tle

XXIX edycja konkursu przyrodniczego ,,Moje spotkanie z Puszczą” w tym odbyła się pod hasłem ,,Woda w życiu i krajobrazie Puszczy Kozienickiej”. Organizację konkursu wsparły nadleśnictwa Kozienice, Radom i Zwoleń oraz RDLP w Radomiu.

Organizatorem konkursu był Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych – Zespół ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego, a współorganizatorami Miejski Ośrodek Kultury w Pionkach, Nadleśnictwo Kozienice, Nadleśnictwo Radom, Nadleśnictwo Zwoleń. RDLP w Radomiu przekazała wydawnictwa jako nagrody w konkursie.

Konkurs w każdej dziedzinie twórczości tj. plastyka, literatura i fotografia przebiegał w dwóch etapach: szkolnym oraz parkowym. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 680 uczniów z 37 szkół położonych na terenie 10 jednostek samorządowych: Miasta Pionki, Miasta i Gminy Kozienice, Miasta i Gminy Zwoleń, Gminy Pionki, Gminy Jedlnia – Letnisko, Gminy Garbatka – Letnisko, Gminy Jastrzębia, Gminy Głowaczów, Gminy Gózd, Gminy Sieciechów. W eliminacjach parkowych wzięło udział 228 uczniów. Leśnicy brali udział w pracach jury. Przyznano 27 nagród i 31 wyróżnienia. Dodatkowo poza konkursem zostały przyznane 3 wyróżnienia dla uczniów.

Spośród 37 szkół uczestniczących w tegorocznej edycji konkursu jury przyznało nagrodę dla najlepszej szkoły – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, z której uczniowie uzyskali 5 nagród i 2 wyróżnienia indywidualne.

Nagrody zostały wręczone 28 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach. W uroczystości udział wziął Jacek Koba z Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Radomiu oraz pracownicy nadleśnictw.