Asset Publisher Asset Publisher

Krajowa Narada Leśników w Kielcach

17 czerwca na terenie Targów Kielce miała miejsce Krajowa Narada Leśników. Dyrektor generalny Lasów Państwowych spotkał się tego dnia z wszystkimi dyrektorami regionalnymi, nadleśniczymi oraz przedstawicielami instytucji i firm współpracujących z LP. Obok wystąpienia dyrektora generalnego, referat na temat uwarunkowań ekonomicznych gospodarki leśnej w Polsce przedstawił prof. Jerzy Hausner.

Krajowa Narada Leśników to uroczystość z okazji przypadającego w tym roku 90-lecia LP. Powołane do życia w 1924 r. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest obecnie największą w Europie organizacją zarządzającą lasami publicznymi. Pod jego opieką znajduje się prawie 80 proc. z 9 mln hektarów polskich lasów.

17 czerwca do Kielc przyjechali leśnicy z całego kraju. Dyrektor generalny Lasów Państwowych spotkał się tego dnia z wszystkimi dyrektorami regionalnymi (17), nadleśniczymi (430) oraz przedstawicielami instytucji i firm współpracujących z LP. W tym dniu z leśnikami był Minister Środowiska Maciej Grabowski wraz ze współpracownikami, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, a także przedstawiciele licznych organizacji i instytucji współpracujących z LP, w tym środowisk naukowych. Byli także przedstawiciele lokalnych władz. Ponad 600 gości wysłuchało wystąpień Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego, Profesora Jerzego Hausnera oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Adama Wasiaka. W wystąpieniach podjęto ważne dla LP tematy. Podsumowano działalność i zastanawiano się nad przyszłością tej instytucji należącej do największych pracodawców (25 tys. zatrudnionych osób), przedsiębiorstw i podatników w Polsce. Podkreślono, że LP prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną, która uwzględnia interes przyrody i potrzeby społeczne, przy respektowaniu głównej zasady zachowania trwałości lasów i powiększania ich zasobów.

Leśnicy, osoby oraz instytucje zasłużone dla lasów zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i Kordelasami Leśnika Polskiego.
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, zasługi w pracy dla rozwoju gospodarki leśnej, Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Piotr Grygier – dyrektor RDLP w Poznaniu, Złotym Krzyżem Zasługi Jerzy Szczegielniak z RDLP w Łodzi, Srebrnym Krzyżem Zasługi Henryk Żak z RDLP we Wrocławiu, zaś Brązowym Krzyżem Zasługi Zbysław Thomas z RDLP w Pile, Kazimierz Trzaskowski z RDLP w Białymstoku i Grzegorz Wójcik z RDLP w Krośnie. Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczony został Kazimierz Sikora z RDLP w Katowicach. Aktu odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Minister Środowiska Maciej Grabowski. W imieniu odznaczonych z podziękowaniem wystąpił Piotr Grygier.
W dowód za uznanie za szczególne zasługi dla rozwoju Lasów Państwowych i gospodarki leśnej Dyrektor Generalny LP Adam Wasiak uhonorował Złotym Kordelasem Leśnika Polskiego Jana Kubiaka – Prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, a Kordelasem Profesora Romualda Olaczka – wybitnego specjalistę w dziedzinie geobotaniki i ochrony przyrody oraz czterech nadleśniczych i zastępców nadleśniczego. Wśród nich został uhonorowany Czesław Korycki, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Przysucha.
Docenione zostały także media – za propagowanie wizerunku polskich lasów, jako dobra narodowego oraz wysoki poziom merytoryczny programów o tematyce leśnej Kordelasem Leśnika Polskiego zostali uhonorowani: Program I Polskiego Radia oraz Program I Telewizji Polskiej.


Odznaczeni przez Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, zasługi w pracy dla rozwoju gospodarki leśnej, Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego (fot. Andrzej Zagnieński)

Uczestnicy narady obejrzeli także film „Dla lasu, dla ludzi". Wydarzeniami towarzyszącymi były wystawa promująca jubileusz 90-lecia Lasów Państwowych oraz wystawa Urzędu Marszałkowskiego promująca region Województwa Świętokrzyskiego.
Na zakończenie Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Leśna Brać" z nadleśnictw Spychowo i Strzałowo zagrał koncert nowoczesnej muzyki myśliwskiej.

Organizatorem narady było Centrum Informacyjne Lasów Państwowych wraz z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z Nadleśnictwem Kielce i innymi nadleśnictwami LKP „Puszcza Świętokrzyska" wsparła jej organizację. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. Elementem oprawy uroczystości były także sztandary leśne niesione przez asystę honorową grupy reprezentacyjnej Służby Leśnej pod dowództwem Adama Jamki z RDLP w Radomiu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z narady na stronie TVP Kielce. W reportażu wystąpił m.in. długoletni pracownik Nadleśnictwa Daleszyce Ryszard Serwin.
http://www.tvp.pl/kielce/aktualnosci/gospodarka/urodziny-lasow-panstwowych/15659440