Asset Publisher Asset Publisher

Leśna szlachetna paczka

Po raz siódmy pracownicy RDLP w Radomiu i Nadleśnictwa Dobieszyn dołączyli do tysięcy osób, które w tym roku wsparły 20. edycję Szlachetnej Paczki. Najbardziej potrzebujące rodziny zostały obdarowane przez darczyńców i poczuły, że ich los nie jest innym obojętny.

Akcja Szlachetna Paczka odbywa się pod hasłem Lubię ludzi. Dzięki darczyńcom i wolontariuszom udało się dotrzeć z pomocą do ponad 14 tys. rodzin, w tym do wielu z regionu. Jedną z rodzin wsparli pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Wraz z pracownikami instytucji i organizacji, które mieszczą się w budynku RDLP przygotowali paczkę dla 4-osobowej rodziny mieszkającej w powiecie przysuskim, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Podobnie pracownicy Nadleśnictwa Dobieszyn wsparli rodzinę z powiatu białobrzeskiego.

Leśnicy pomagali też angażując się bezpośrednio w organizację akcji – Alicja Krasa z biura RDLP została lokalnym koordynatorem, a Julia Nicer z Nadleśnictwa Dobieszyn wykonała pamiątkowe medale i zegary z drewna dla Darczyńców.

12 grudnia podczas finału akcji „Weekendu Cudów” paczki zostały przekazane wolontariuszom, a dalej rodzinie. W paczce znalazły się artykuły codziennego użytku takie jak żywność czy chemia gospodarcza, ale także opał, jak również niespodzianki z „listy marzeń”. Spotkanie było okazją do rozmów o tym, jak łatwo znaleźć się w trudnej sytuacji i jak ważna wówczas jest pomoc i poczucie, że są ludzie, którzy bezinteresownie potrafią pomóc innym.

SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, którego ideą jest mądre pomaganie, a przy tym budowanie wspólnoty opartej na otwartości, zaufaniu i wzajemnej inspiracji.

Cieszymy się, że mogliśmy włączyć się w szlachetną akcję i pomogliśmy uwierzyć osobom w trudnej sytuacji, że wszystko jest możliwe!