Asset Publisher Asset Publisher

Upamiętnienie Stulecia Bitwy Warszawskiej

W roku Stulecia Bitwy Warszawskiej Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu podjęła działania na rzecz upamiętnienia przez leśników tego niezwykle ważnego wydarzenia, w którym udział brali również leśnicy. Działania te są osadzone w społeczności lokalnej i mają zarówno charakter rocznicowych uroczystości i przedsięwzięć nawiązujących do wydarzeń historycznych, jak i przyrodniczy oraz kulturowy. Ich efekty i relacje oraz okolicznościowa publikacja zostały udostępnione społeczeństwu w ramach multimedialnego projektu Leśnicy na Stulecie Zwycięstwa.

14 sierpnia, w przededniu 100-lecia Cudu nad Wisłą na terenie Nadleśnictwa Suchedniów w leśnictwie Michniów zorganizowana została uroczystość upamiętniająca 100-lecie Bitwy Warszawskiej, oraz pracowników radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Uroczystość zorganizowana została również w 77 rocznicę pacyfikacji Michniowa dla upamiętnienia zamordowanych gajowego Władysława Wikło z rodziną, pozostałych leśników i mieszkańców Michniowa. Jednocześnie była to jedna z inicjatyw zrealizowanych w roku jubileuszu 140-lecia utworzenia radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Kielce.

Uroczystość rozpoczęto od złożenia kwiatów przy grobie zbiorowym ofiar pacyfikacji wsi Michniów przy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie przez delegację leśników w imieniu uczestników uroczystości oraz Andrzeja Bętkowskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego. Następnie przy ścieżce edukacyjno-historycznej Leśna Droga Krzyżowa Marek Szary, zastępca dyrektora RDLP w Radomiu przedstawił działania dotyczące upamiętnienia 100-lecia Bitwy Warszawskiej, w szczególności związane z odnawianiem lub wznoszeniem krzyży rocznicowych. Dotychczas odnowiono krzyże w miejscowości Komórki – Nadleśnictwo Daleszyce, krzyż na Załamanku – Nadleśnictwo Kozienice, krzyż w Rudzie Malenieckiej oraz na terenie ścieżki historyczno-przyrodniczej im. Karoliny Lanckorońskiej w Nadleśnictwie Jędrzejów.

Leśną Drogę Krzyżową i mszę św. w intencji ofiar pacyfikacji Michniowa i leśników, którzy brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w których licznie wzięli udział mieszkańcy Michniowa, zaproszeni goście i leśnicy poprowadzili ks. Stanisław Picheta, proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ze Wzdołu Rządowego oraz duszpasterze leśników ks. prałat Franciszek Berak, ks. Robert Kuropieska, ks. Dariusz Kowalski i ks. Jacek Wieczorek.

Podczas dalszej części uroczystości odczytano listy okolicznościowe Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Środowiska oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Działania RDLP w Radomiu dotyczące upamiętnienia 100-lecia Bitwy Warszawskiej przedstawił Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu. W dalszej części głos zabrali Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, Artur Berus, starosta skarżyski, Dariusz Miernik, zastępca burmistrza Suchedniowa, a także Piotr Fitas, nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów. Następnie Piotr Kacprzak przedstawił pracowników radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych, którzy brali udział w Bitwie Warszawskiej lub innych bitwach tego okresu czasu. Jak napisał autor: "Wśród nich było: 18 nadleśniczych, 2 adiunktów, 30 leśniczych, 23 pracowników administracyjnych i 115 gajowych. Kilkunastu z nich w trakcie działań wojennych 1920 r. nabawiło się trwałego kalectwa. Większość z nich za udział w walkach otrzymała odznaczenia i medale: Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi, Krzyż Niepodległości, Medal Pamiątkowy za wojnę 1918-1921, odznakę "Orlęta" i inne, które czytelnik znajdzie przy notkach poszczególnych osób".

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty przy miejscu pamięci poświęconym rodzinie gajowego Władysława Wikło. W imieniu Ministra Środowiska Michała Wosia kwiaty złożyli Dariusz Banasik, dyrektor Biura Poselskiego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro wraz z Andrzejem Matysiakiem, dyrektorem RDLP w Radomiu.

Podczas uroczystości obecne były poczty sztandarowe RDLP w Radomiu i Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej, a oprawę muzyczną zapewnili Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu i Suchedniowski Dom Kultury.

Spotkaniu towarzyszyło oddanie do rąk czytelników publikacji autorstwa Piotra Kacprzaka, zastępcy dyrektora RDLP w Radomiu pt.: "Stulecie Bitwy Warszawskiej. Udział leśników radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych w wojnie polsko-bolszewickiej" oraz prezentacja projektu multimedialnego Leśnicy na Stulecie Zwycięstwa. Jest on dostępny pod adresem http://www.lesnicynastuleciezwyciestwa.pl/ i obejmuje kilka zagadnień:

  • Stulecie Bitwy Warszawskiej. Udział leśników radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych w wojnie polsko-bolszewickiej.

Publikacja wydana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu autorstwa Piotra Kacprzaka, zastępcę dyrektora pokazująca leśników i pracowników Lasów Państwowych biorących udział w Bitwie Warszawskiej lub innych bitwach tego okresu czasu. Opracowanie ma wymiar regionalny. Zostało dedykowane „Pracownikom radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych, którzy w trudnym okresie życia i pracy zdali egzamin z umiłowania Ojczyzny i Wiary”.

  • Pomniki przyrody na Stulecie Cudu nad Wisłą

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z 23 nadzorowanymi nadleśnictwami przyłączyła się do społecznej akcji „Pomniki dla Natury” nawiązującej do Stulecia Cudu nad Wisłą. Akcja została zainicjowana przez Organizację Natura i Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”.

W efekcie trwających rozmów i ustaleń do działań przyłączyły się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Liga Ochrony Przyrody – Zarządy Okręgów w Kielcach, Tarnobrzegu i Radomiu. Na terenie 23 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w 2020 roku zostanie powołanych ponad 120 nowych pomników przyrody. Tym samym liczba pomników przyrody na terenie RDLP w Radomiu wyniesie blisko 700, czyli tyle ile lat ma legendarny pomnik przyrody dąb Bartek, symbol ochrony przyrody.

  • Upamiętnienie Stulecia Zwycięstwa i wydarzeń 1920 roku na terenie RDLP w Radomiu

Upamiętnienie roku 1920 na terenie RDLP w Radomiu w przeszłości oraz w roku Stulecia Zwycięstwa miało miejsce w przeszłości i jest dla leśników ważne w roku 100-lecia Cudu nad Wisłą.

Są to miejsca pamięci narodowej:

  • krzyż i kamień z pamiątkową tablicą wzniesione w dniu jubileuszu 120 lat radomskiej dyrekcji LP dla uczczenia pamięci Polaków, którzy walcząc z komunizmem o godność narodu i niepodległość Polski złożyli swe życie i cierpienia na ołtarzu ojczyzny,
  • pomnik na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn upamiętniający leśników, którzy strzegąc polskich lasów pamiętali o obowiązku obrony wiary i Ojczyzny,
  • obelisk w Nadleśnictwie Dobieszyn upamiętniający pożegnanie przez leśników Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jego ostatniej drodze na Wawel,
  • pomnik poświęcony Marszałkowi w Nadleśnictwie Daleszyce.

Szczególnym upamiętnieniem Stulecia Zwycięstwa są krzyże rocznicowe. Od niepamiętnych czasów ludzie ustawiają krzyże, jako znaki i symbole wiary, wota dziękczynne i dla upamiętnienia ważnych wydarzeń, a w roku 100-lecia Bitwy Warszawskiej leśnicy wspomagają społeczność lokalną w odnowieniu krzyży nadając im rocznicowy charakter.

Leśnicy wzięli też udział w innych uroczystościach upamiętniających 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Na terenie Nadleśnictwa Skarżysko 15 sierpnia, w Majkowie odbyła się ważna dla społeczności lokalnej uroczystość  odsłonięcia tablicy "Cud na Wisłą" – pamięci wojskowych i duchowych bohaterów Bitwy Warszawskiej.  Odsłonięcie tablicy zakończyło  projekt realizowany przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko Szaraków i Polski Korpus Drużyn Strzeleckich,  który upamiętnia ważne dla społeczności lokalnej, jak również Polski wydarzenia.

#LasIHistoria #100LecieBitwyWarszwawskiej #LeśnicyNaStulecieZwycięstwa Co by było gdyby wtedy nie walczyli? 189 leśników...

Opublikowany przez Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu Sobota, 15 sierpnia 2020