Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy oszacowali szkody od wiatru

Leśnicy odczuli skutki czerwcowej nawałnicy, która uszkodziła drzewostany w 19 spośród 23 nadleśnictw RDLP w Radomiu. Wstępnie oszacowano szkody na 43 tys. m3.

Szkody to efekt gwałtownych burz, które przetoczyły się w piątek 17 czerwca nad wschodnimi, północnymi i centralnymi regionami kraju. Największe zniszczenia oszacowano w nadleśnictwach: Kozienice – 16,1 tys. m3, Radom – 7,9 tys. m3, Kielce – 5,5 tys. m3, Jędrzejów – 4,1 tys. m3, Suchedniów 2,7 tys. m3. W nadleśnictwach: Daleszyce, Skarżysko i Zagnańsk szkody wyniosły po ok. 1 tys. m3, w pozostałych nadleśnictwach do 1 tys. m3. Szkody nie wystąpiły w nadleśnictwach: Barycz, Chmielnik, Marcule, Włoszczowa. Na 40 ha wystąpiły szkody wielkopowierzchniowe, najwięcej w Nadleśnictwie Kozienice – 15 ha i Nadleśnictwie Radom – 16 ha.

Ze względu na utrudnienia w poruszaniu się po szlakach i drogach leśnych, a także zagrożenie, jakie stanowią wiatrołomy oraz zawieszone w koronach drzew konary i gałęzie na terenie nadleśnictw: Kozienice, Jędrzejów, Radom i Kielce wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasu. Teren objęty zakazem wstępu jest oznaczony tablicami na wszystkich wjazdach. Wiatrołomy usuwane są systematycznie.

Pamiętajmy, że pobyt w lesie podczas silnego wiatru może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Apelujemy również do kierowców o rozwagę, zwłaszcza podczas jazdy na terenach leśnych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w poruszaniu się po drogach i szlakach turystycznych oraz zwracanie uwagi na wywrócone, połamane drzewa, zwisające niebezpieczne konary i gałęzie – informuje Artur Mazur, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Kozienice. W tym nadleśnictwie największe szkody wystąpiły w kompleksie Grądy, oraz leśnictwach Karpówka i Adamów.

Równolegle z szacowaniem szkód, trwa usuwanie skutków huraganu – służby terenowe nadleśnictw oraz pracownicy wykonujący usługi leśne stoją przed nie lada wyzwaniem. Zagrożenie, jakie stanowią zniszczone drzewa, w pierwszej kolejności dotyka właśnie ich. Praca na powierzchniach pohuraganowych wymaga wyjątkowej ostrożności i rozwagi.

*****

Silny wiatr jest jednym z podstawowych „nieożywionych" czynników zagrażającym lasom. Może powodować poważne mechaniczne uszkodzenia pojedynczych drzew oraz całych drzewostanów. W zależności od prędkości wiatru, szkody mają różną postać. Silne podmuchy łamią wierzchołki i gałęzie oraz pnie drzew (wiatrołomy), mogą także wywracać całe drzewa (wywroty, wiatrowały). Drzewa, które nie poddają się naporowi huraganu i tak często zostają uszkodzone – wiatr może powodować utratę liści, nadrywanie systemów korzeniowych oraz wewnętrzne spękania pni. Oprócz tego efektem działania wiatru mogą być liczne zranienia drzew, powstałe w wyniku wzajemnego uderzania się gałęzi, bądź otarcia przez łamiące się lub wywracające sąsiednie drzewa. Tak osłabiony las traci swoją naturalną odporność na ataki patogenicznych grzybów i szkodników owadzich.

Leśnicy, aby zapobiec szkodom od silnego wiatru, prowadzą wiele działań z zakresu urządzania, hodowli i ochrony lasu. Szkód nie da się całkowicie uniknąć, ale przez kształtowanie odpornych, dobrze zagospodarowanych przestrzennie drzewostanów, można je znacznie ograniczyć.