Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy uczcili rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

Leśnicy wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 77 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Obchody patriotyczne rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele Garnizonowym w Radomiu, którą poprowadził ks. mjr Krzysztof Smoleń. Po liturgii odczytano Apel Pamięci i zaprezentowano salwę honorową, której towarzyszyła wojskowa kampania honorowa i delegacja pocztów sztandarowych, w tym reprezentacji RDLP w Radomiu z udziałem pracowników Nadleśnictwa Dobieszyn. Po uroczystościach na placu Kościoła Garnizonowego złożono kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Wiązanki złożyli przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, administracja rządowa, wojsko, policja i organizacje kombatanckie, a także delegacja reprezentująca RDLP w Radomiu, na czele z Markiem Szarym, zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych. Następnie odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji na skwer przy ulicy Malczewskiego, gdzie odsłonięto pomnik Żołnierzy 72. Pułku Piechoty im. płk. Dionizego Czachowskiego. Uroczystość ta zakończyła się złożeniem kwiatów oraz odegraniem przez radomską orkiestrę wojskową marszu 72. Pułku Piechoty.

Uwieńczeniem tego dnia i wydarzeń z nim związanych było otwarcie izby pamięci 72. Pułku Piechoty im. płk. Dionizego Czachowskiego w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy ulicy Saskiej 4.