Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy upamiętnili 40. lecie „Solidarności”

31 sierpnia minęła 40. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Leśnicy, w szczególności członkowie Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej uczcili ten jubileusz składając kwiaty oraz uczestnicząc w regionalnych obchodach.

30 sierpnia uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Katedrze Opieki NMP w Radomiu, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Ćwiek, proboszcz katedry.

Następnie leśnicy na czele z Markiem Szarym, z-cą dyrektora RDLP w Radomiu ds. ekonomicznych i rozwoju w asyście sztandarów złożyli kwiaty pod Krzyżem Solidarności na placu Katedry. Kolejnym punktem był przemarsz pod Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, gdzie dokonano odsłonięcia tablicy umieszczonej na fasadzie budynku upamiętniającej 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Historię powstania związku w regionie radomskim oraz atmosferę lipca i sierpnia 1980 przypomniał przewodniczący NSZZ Solidarność Region Radomski Zdzisław Maszkiewicz. Podkreślił także związki z kościołem i rolę duchowieństwa w walce o prawa pracownicze.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe, w tym sztandar Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej, który reprezentowało Nadleśnictwo Zwoleń.

31 sierpnia w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, na terenie Nadleśnictwa Radom leśnicy wraz z dyrektorem Andrzejem Matysiakiem, zastępcą dyrektora Markiem Szarym, a także posłem - leśnikiem Dariuszem Bąkiem, duszpasterzem leśników ks. Robertem Kuropieską oraz członkami Solidarności Regionu Radomskiego upamiętnili te niezwykle ważne wydarzenia w historii Polski i odzyskania Wolności modlitwą i złożeniem kwiatów pod „Krzyżem Solidarności", który znajduje się nieopodal siedziby nadleśnictwa.

Poseł przybliżył zgromadzonym znaczenie podpisania Porozumień Sierpniowych dla Wolności Polski. - Były to chwile, gdy Solidarność przeważyła, spowodowała, że Polska odzyskała wolność. To były trudne chwile, podpisane porozumienia, strajki – nie wiadomo było jak się potoczą sprawy, ale determinacja społeczeństwa, ludzi pracy była tak wielka, że komuniści musieli ulec, mówi się o bezkrwawej rewolucji, która zadziwiła cały świat – powiedział poseł. Kolejnymi krokami w drodze do Wolności były m.in. ofiary stanu wojennego, represje społeczeństwa w tym czasie, pierwsze wolne wybory do samorządu i parlamentu, opuszczenie kraju przez wojska radzieckie, przystąpienie do NATO - dodał. Krzyż powstał w 20. rocznicę powstania NSZZ Solidarność za sprawą ówczesnej Solidarności leśników i Solidarności Ziemi Radomskiej, dziś jest symbolem treści o które walczyła Solidarność. Leśnicy uczestnicząc w uroczystościach wyrażają wdzięczność twórcom Solidarności i ich dokonaniom na rzecz wolnej i niepodległej Polski.

Zasługi leśników regionu dla odzyskania wolności są doceniane. W 2020 roku Dariusz Bąk, poseł – leśnik oraz Marek Miazga, nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk w uznaniu osiągnięć dla rozwoju polskiego leśnictwa i istotnego wkładu w proces transformacji ustrojowej Polski odebrali z rąk Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego złote Kordelasy Leśnika Polskiego. O ich działaniach można dowiedzieć się z filmu „Narodziny Leśnej Solidarności”

oraz „Komandosi w akcji. Tajemnica Krzyża Papieskiego”