Asset Publisher Asset Publisher

Leśnicy z biura RDLP też posadzili las

1 kwietnia pracownicy biura RDLP w Radomiu spróbowali sił w odnawianiu lasu. Posadzili jodłowy las w leśnictwie Zapniów w Nadleśnictwie Przysucha.

Coroczne sadzenie lasu przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu stało się już tradycją. Tym razem zawitaliśmy do Nadleśnictwa Przysucha. Tutejsi leśnicy przygotowali miejsce do odnowienia w leśnictwie Zapniów, tym razem była to jodła sadzona na powierzchni pod osłoną drzewostanu sosnowego. Teren był trudny, gleba ciężka i mokra, ale za to warunki do przyjęcia sadzonek idealne.

Nad prawidłowością sadzenia oraz zachowaniem tzw. więźby, czyli odległości pomiędzy sadzonkami czuwali nadleśniczy Czesław Korycki, zastępca nadleśniczego Marek Nowicki, inżynier nadzoru Przemysław Kusiak oraz leśniczy Jarosław Widawski.

Fizyczna praca wyzwoliła wiele energii wśród sadzących i sprawnie udało się ukończyć odnowienie lasu. Podczas powrotu uczestnicy sadzenia odwiedzili także jedno z licznych w przysuskich lasach leśnych źródeł oraz miejsce turystyczne tzw. „Skałki" – malowniczą wychodnię piaskowca.

Przy okazji wizyty w Nadleśnictwie Przysucha leśnicy z radomskiej dyrekcji odwiedzili ciekawe miejsca w regionie, wśród nich Muzeum im. Oskara Kolberga oraz przysuską synagogę.