Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Lasów 2016

Każdego roku podczas Międzynarodowego Dnia Lasów, ustanowionego w roku 2012 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, uświadamiamy społeczeństwu, w jaki sposób lasy i drzewa podtrzymują równowagę ekologiczną oraz chronią ludzi. W tym roku podkreślamy ważną rolę lasów w zaopatrywaniu naszej planety w świeżą wodę potrzebną do życia. Mówimy także o działaniach leśników na rzecz małej retencji wodnej.

Program małej retencji w lasach RDLP w Radomiu
9 nadleśnictw z obszaru RDLP w Radomiu: Barycz, Daleszyce, Kielce, Łagów, Radom, Staszów, Stąporków, Zagnańsk, Zwoleń brało udział w ostatnich latach w ogólnopolskim projekcie Lasów Państwowych „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych". Projekt realizowany był w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowany w 85% środkami Europejskiego Funduszu Spójności.

W trakcie realizacji programu wybudowano 84 obiekty w tym:

  • 23 zbiorniki wodne
  • 61 zastawek i innych urządzeń piętrzących.

Osiągnięto efekt ekologiczny w postaci zretencjonowanej wody w ilości 1 096 414 m3.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Lasy Państwowe planują kontynuować projekt małej retencji nizinnej pod nieco zmienioną nazwą "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Najważniejszym założeniem projektu będzie zabezpieczenie lasów przed zagrożeniami wynikającymi ze zmian klimatycznych. W pierwszej kolejności planowane są różnego typu przedsięwzięcia zlokalizowane w obrębie cieków wodnych, rowów melioracyjnych, istniejących zbiorników wodnych lub ich historycznych lokalizacji, obszarów mokradłowych, a także przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej – np. poprzez zabezpieczanie brzegów i stoków.

W projekcie uczestniczyć będzie 4 nadleśnictwa: Dobieszyn, Kielce, Staszów i Zwoleń. Nadleśnictwa planują modernizacje, budowę lub przebudowę łącznie 12 obiektów.Zbiornik retencyjny w Nadleśnictwie Zwoleń, który powstał w ramach programu małej retencji (fot. Łukasz Nowicki)

Czy wiesz, że…
•    Tereny leśne zlewisk, zwłaszcza mokradła, dostarczają 75% świeżej wody dostępnej na Ziemi.
•    Mniej więcej jedna trzecia największych miast świata czerpie znaczną część wody pitnej prosto z leśnych obszarów objętych ochroną.
•    Lasy pełnią funkcję naturalnego filtra wody.
•    Zmiany klimatu wpływają na dostępność zasobów wody.

Celebruj Międzynarodowy Dzień Lasów
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca w tym dniu kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami – sadzenia drzew, sprzątania lasów i nagłaśniania tematyki w mediach.

Szukasz sposobów na świętowanie Międzynarodowego Dnia Lasu? Przedstawiamy pięć pomysłów:
1.    Obejrzyj film „Międzynarodowy Dzień Lasów" i udostępnij go.
2.    Zorganizuj lub dołącz do wydarzenia poświęconego lasom – sadzenia drzew, uczestnictwa w sympozjum, wystawie malarskiej lub konkursie fotograficznym.
3.    Dołącz do dyskusji w mediach społecznościowych, podaj kluczowe przekazy tegorocznego święta lub zrób zdjęcie ulubionego lasu i podziel się nim ze swoimi przyjaciółmi.


Polskie lasy
Polska jest w europejskiej czołówce pod względem powierzchni lasów. Zajmują one ok. 30% terytorium kraju, rosną na obszarze 9,3 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego ponad 7,6 mln ha zarządzane jest przez PGL LP. Ponad połowa to lasy o charakterze ochronnym, w tym wodochronne.

Rola lasów
21 marca leśnicy z całego świata będą również informować o znaczeniu lasów dla życia każdego człowieka. Jak wylicza ONZ, od lasów uzależniony jest byt 1,6 mld ludzi na świecie, ma również z nimi ścisły związek istotna część globalnej gospodarki (wartość rynku produktów leśnych przekracza 300 mld dolarów rocznie). Są one domem dla 80% gatunków roślin, zwierząt i grzybów (w Polsce w środowisku leśnym występuje aż 32 tys. gatunków flory i fauny, czyli 65% wszystkich u nas spotykanych). Lasy pełnią ważną funkcję „pochłaniacza" dwutlenku węgla (np. drzewa w polskich lasach mogą zmagazynować łącznie aż 900 mln ton węgla).
Co roku leśnicy w Polsce sadzą 500 mln nowych drzew. Młode drzewa pochłaniają znacznie więcej CO2 niż stare. Najstarsze, ulegające rozpadowi, wydzielają dwutlenek węgla do atmosfery. Lasy zatrzymują też wodę, przeciwdziałając powodziom (tylko dzięki realizowanemu przez Lasy Państwowe programowi tzw. małej retencji lasy na terenach nizinnych magazynują około 120 mln m sześc. wody).
Lasy zapewniają nam też inne, bardziej namacalne korzyści niemal w każdej dziedzinie życia i w niemal każdym miejscu – od kuchni, przez aptekę, po plac budowy. Najważniejszym leśnym produktem jest drewno, surowiec trwały i elastyczny, a przy tym relatywnie tani, który znajduje 30 tys. różnych zastosowań. To jeden z niewielu materiałów ekologicznych, powstających w wyniku naturalnego procesu biologicznego, nie wymagający nakładów energii obciążających nasze portfele lub środowisko. Jego zasoby – pod warunkiem prowadzenia racjonalnej gospodarki – są niewyczerpane.