Asset Publisher Asset Publisher

Najlepsze zdjęcia mazowieckich fotografików u leśników

„Bliżej mazowieckiej przyrody – rzeki, puszcze, mokradła” – taki tytuł ma wystawa prezentowana od 22 września w siedzibie leśników w Radomiu przy ul. 25 Czerwca. Blisko 50 niezwykłych fotografii przyrody, w tym krajobrazy leśne, wodno-błotne oraz zwierzęta i rośliny je zamieszkujące. Wystawę można oglądać do 10 października w holu budynku na I piętrze oraz przy Sali Historii Leśnictwa Radomsko-Kieleckiego.

Wystawę niezwykłych zdjęć otworzyli: dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Tomasz Sot oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Aleksandra Atłowska w asyście naczelnika Wydziału Terenowego RDOŚ w Radomiu Mieczysława Kurowskiego. Na otwarciu obecni byli także przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z RDOŚ oraz RDLP w Radomiu, a także media.

„Mamy dzisiaj możliwość otworzenia wystawy, która bezpośrednio i pośrednio wpisuje się w działalność Lasów Państwowych. Krajobraz Mazowsza jest jednym z piękniejszych w Polsce, a my leśnicy w tymże krajobrazie mamy duży udział" – powiedział dyrektor Tomasz Sot podczas otwarcia wystawy.

Wystawa została zaaranżowana przez Radomski Wydział Terenowy II RDOŚ w siedzibie RDLP w Radomiu przy pomocy radomskich leśników - w holu budynku na I piętrze oraz w holu przy Sali Historii Leśnictwa Radomsko-Kieleckiego. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Te zdjęcia przybliżają przyrodę, jaką codziennie mogą oglądać podczas swojej pracy leśnicy. To często dzięki rozmowom z nimi fotograficy przyrody trafiają w miejsca, które zostają przez nich uwiecznione.

Wystawa zdjęć przyrodniczych opracowana została przez RDOŚ w Warszawie, w ramach projektu „Bliżej mazowieckiej przyrody – rzeki, puszcze, mokradła". Został on zrealizowany w 2013 roku dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. RDLP w Radomiu udostępniła swoją siedzibę na prezentację wystawy.

Na wystawie prezentowanych jest blisko 50 fotografii przyrodniczych ukazujących urokliwe zakątki Mazowsza oraz ciekawe gatunki fauny mazowieckiej. To niewielka część fotografii, które znalazły się w wydanych przez RDOŚ w Warszawie albumach edukacyjno-informacyjnych: Rzeki Mazowsza, Puszcze Mazowsza, Mokradła Mazowsza. Zdjęcia krajobrazów leśnych, wodno-błotnych oraz zwierząt i roślin je zamieszkujących wykonane zostały przez najlepszych mazowieckich fotografów przyrody m.in. Grzegorza Leśniewskiego, Grzegorza Okołowa, Grzegorza i Tomasza Kłosowskich, Artura Tabora mają za zadanie przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców walory przyrodnicze województwa i zachęcić do osobistego poznawania bogactwa natury naszego regionu.
 

Radomscy leśnicy zapraszają także na zwiedzanie Sali Historii Leśnictwa utworzonej w siedzibie RDLP (cały czas) oraz wystawy „Poznaj Grzyby – Unikniesz Zatrucia" (od 6.10) zorganizowanej wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu.

Zapraszamy do odwiedzenia siedziby leśników!! Wystawa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 od 22.09 do 10.10 w siedzibie RDLP.