Asset Publisher Asset Publisher

Nie Zapominamy o Powstańcach Warszawskich

Nadleśnictwo Staszów włączyło się w społeczną akcję „Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich”. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków na cele społecznie użyteczne udało się wykonać mogiły i tabliczki epitafijne Powstańców Warszawskich 1944 r.

Akcja społeczna „Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich” została zapoczątkowana  w 2015 roku, a wspierana jest przez żyjących Bohaterów Powstania Warszawskiego. Została zainicjowana przez Komitet ds. Budowy i Renowacji Miejsc Pamięci oraz Mogił Powstańczych 1944 r. pod honorowym patronatem Muzeum Powstania Warszawskiego. Jej głównym celem była zbiórka środków na budowę i renowację zniszczonych i zapomnianych mogił powstańczych i członków Polskiego Państwa Podziemnego oraz miejsc pamięci, tablic pamiątkowych i pomników związanych z Powstaniem Warszawskim znajdujących się na terenie Polski. Obecnie akcja kontynuowana jest wspólnie ze Stowarzyszeniem Zachowania Pamięci Armii Krajowej SZPAK poprzez media społecznościowe.

Akcja wspiera również żyjących Powstańców: – W ramach naszej akcji organizujemy również spacery historyczne po Warszawie, spotkania z Powstańcami dla najmłodszych oraz, co dla nas najważniejsze opiekujemy się i w razie potrzeby zbieramy środki na pomoc finansową żyjącym Powstańcom Warszawskim. W okresie pandemii wspólnie ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen i Stowarzyszeniem Zachowania Pamięci Armii Krajowej SZPAK, dzięki zebranym funduszom i wsparciu żołnierzy WOT dostarczyliśmy ponad 35000 ciepłych posiłków Powstańcom i kombatantom w różnych częściach kraju  – mówi Remigiusz Stefani  koordynator rewitalizacji grobów . Akcja wspierana jest również w mediach społecznościowych, co sprawia, że #NieZapomnijONas to jedna z najpopularniejszych akcji historycznych w Polsce.

Dzięki przychylności DGLP, RDLP w Radomiu i wsparciu finansowego ze środków na cele społecznie użyteczne udzielonemu przez Nadleśnictwo Staszów udało się wykonać mogiły i tabliczki pamiątkowe, w miejscu, gdzie pochowany jest lekarz AK Zygmunt Sarnacki oraz dwoje bezimiennych Powstańców Warszawskich, kobieta i mężczyzna. – Ekshumowano ich spod gruzów powstańczego szpitala przy ul. Miodowej 23 (Stare Miasto). Ta część szpitala  przeznaczona była dla rannych

"Brody 53" , zorganizowana  i prowadzona  m.in. przez Zygmunta Kujawskiego ps. "Brom", stąd czasami nazywana "szpitalem Broma". Pierwszych 50 rannych trafiło tu 17.08.1944 r. Kierowani też byli tu ranni jeńcy niemieccy. Po nieudanej próbie przebicia, mogących się poruszać rannych 31.08.1944 r. ewakuowano kanałami do Śródmieścia. Po wyjściu oddziałów powstańczych ze Starówki 2.09.1944 r. szpital został zbombardowany. Część pozostałych w nim rannych oraz sanitariuszek zginęła pod gruzami.  Po wkroczeniu na Starówkę oddziałów Dirlewangera, ocalałych z bombardowania przed rozstrzelaniem uratowali jeńcy niemieccy. Na podstawie protokołów ekshumacyjnych z 13.02.1946 r.  udało nam się ustalić, że pochowani w tym grobie Powstańcy to ofiary bombardowania  z  2 września 1944  szpitala na ul. Miodowej 23  – tłumaczy Remigiusz Stefani.

Zbiórki publiczne na ten cel organizowane są od 2004 roku przez Muzeum i Komitet. Dzięki tym środkom budowane i remontowane są zaniedbane i zniszczone mogiły Powstańców Warszawskich 1944 roku. Rokrocznie zbiórka prowadzona jest przez wolontariuszy Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz media społecznościowe.

Leśnicy z nadleśnictw RDLP w Radomiu pamiętają również o miejscach pamięci w regionie radomskim i świętokrzyskim. Nie ma tu nadleśnictwa, na którego terenie nie byłoby kilkunastu, kilkudziesięciu obiektów upamiętniających wydarzenia, których świadkami były lasy. Razem na terenie jest ich tu ponad 400. Wśród nich są cmentarze, mogiły, pomniki, krzyże i inne obiekty z okresu powstania styczniowego, I i II wojen światowych, okresu powojennego, upamiętniające zasłużone postacie, a także miejsca ważne z punktu widzenia wydarzeń historycznych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z nadleśnictwami otacza te miejsca troską i opieką. W 2006 roku Rada Pamięci i Męczeństwa przyznała RDLP w Radomiu złoty medal „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej", a w 2018 r. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał RDLP w Radomiu medal Pro Patria. Leśnicy zostali wyróżnieni „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” oraz coroczną współorganizację uroczystości na Wykusie, wspieranie środowisk kombatanckich, a także popularyzowanie wiedzy o polskim państwie podziemnym. Upamiętnienie wielu miejsc pamięci narodowej było współfinansowane przez RDLP w Radomiu i nadleśnictwa z tego terenu.

Dowiedz się więcej o miejscach pamięci z aplikacji mobilnej „Las historii. Czy wiesz, że?” http://rdlpradom.treespot.pl/strona/o-projekcie