Asset Publisher Asset Publisher

Nowe pomniki przyrody w Nadleśnictwie Pińczów

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przez cały 2020 rok prowadzone były działania w ramach akcji Pomniki dla Natury. Podczas trwania tego projektu zgłoszono ogółem 136 wniosków o ustanowienie pomników przyrody, spośród których 56 zyskało już akceptację samorządów.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią procedura ustanawiania pomników przyrody musiała ulec wydłużeniu. Poszczególne samorządy w gestii których leży decyzja o powołaniu nowej formy ochrony przyrody starają się jednak wychodzić naprzeciw postulatom leśników, wydając kolejne uchwały o ustanowieniu pomników przyrody. Ostatnia taka decyzja została podjęta przez Radę Miejską w Działoszycach, która Uchwałą z dnia 9 kwietnia 2021 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 9 kwietnia 2021 r. ustanowiła 9 nowych pomników przyrody, którymi są drzewa rosnące na terenie Nadleśnictwa Pińczów.

Położone w południowej części RDLP w Radomiu Nadleśnictwo Pińczów słynie z wyjątkowych walorów przyrodniczych. Niezwykle bogate pod względem bioróżnorodności lasy występują tutaj na malowniczych wzgórzach, które rozcina sieć wąwozów oraz wstęga doliny Nidy.

Nowo uznane pomniki przyrody to wiekowe i okazałe drzewa, które warto zachować ze względu na znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe. Są także cenne dla lokalnej społeczności – nawiązują do historii i kultury regionu. Ich szczególnym atutem jest wartość estetyczna wpływająca na walory krajobrazowe oraz fakt tworzenia się tzw. mikrosiedlisk, które służą m.in. ptakom i owadom. Pomniki te będą także swoistym „bankiem rodzimych genów”.

Wśród powołanych pomników przyrody znajduje się 7 dębów szypułkowych, lipa drobnolistna oraz jodła pospolita. Drzewa rosną na terenie leśnictw Sancygniów oraz Bugaj. Ze względu na wyjątkowo okazały pokrój, który sprawia, że drzewo wyraźnie dominuje nad całym kompleksem leśnym, uznana za pomnik przyrody, występująca w oddziale 137c leśnictwa Sancygniów, jodła pospolita otrzymała imię „Matka lasu”.

Na terenie nadleśnictwa Pińczów znajdują się obecnie 22 pomniki przyrody, a kilkanaście wniosków o ustanowienie nowych pomników, które zostały złożone w 2020 r. czeka jeszcze na zatwierdzenie.

Nowe pomniki zostały wytypowane w ramach społecznej akcji Pomniki dla Natury. Została ona zainicjowana przez Organizację Natura i Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”. W efekcie trwających rozmów i ustaleń do działań przyłączyły się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Liga Ochrony Przyrody – Zarządy Okręgów w Kielcach, Tarnobrzegu i Radomiu.