Asset Publisher Asset Publisher

Nowe szlaki turystyczne przez świętokrzyskie lasy

Zielony szlak z Daleszyc do Chęcin uzupełnił sieć pieszych szlaków turystycznych w świętokrzyskim. 45-kilometrowy szlak zaczyna się przy Domu Ludowym w Daleszycach, gdzie łączy się z niebieskim szlakiem (Łagów-Chęciny), a kończy na Rynku Dolnym u stóp chęcińskiego zamku.

Inicjatorami powstania szlaku były PTTK Oddział Kielce oraz LGD Perły Czarnej Nidy. Szlak został wyznakowany z końcem ubiegłego roku w terenie, pojawił się już również na portalach turystycznych i aplikacjach mapowych. Jego przebieg w części został wytyczony na terenie nadleśnictw: Daleszyce (leśnictw Marzysz i Radomice) oraz Kielce (leśnictwo Podzamcze).

Szczególnie w pierwszej połowie przebiegu ślad szlaku został wytyczony w dużej mierze duktami leśnymi, które pozwalają na przyjemne wędrowanie przez zmieniające się drzewostany w różnych fazach wieku i o zróżnicowanym składzie gatunkowym.

Warto podkreślić, że szlak odkrywa przed wędrującymi nowe, mało znane obiekty – pomnik przyrody nieożywionej – Diabelski Kamień (powołany na wniosek Nadleśnictwa Daleszyce w 2020 roku) oraz zrekonstruowane stanowisko czołgu Pantera w lasach radomickich. Do wychodni skalnej stanowiącej pomnik przyrody trzeba od szlaku zboczyć ok 200 m. A to nie jedyne atrakcje jakie czekają po drodze na wędrowców, by wspomnieć o: rezerwacie Słopiec, zbiornikach wodnych w Borkowie, Morawicy i Lipowicy czy murawy kserotermiczne nieopodal Brzezin. Wędrówkę wieńczy wspinaczka na Górę Zamkową w Chęcinach, a szlakiem docieramy do bram ruin górującego nad okolicą zamku. Podczas wędrówki przekracza się ponadto rzeki: Belniankę, Morawkę, Czarną Nidę i Bobrzę.

Obszar, przez który wiedzie szlak objęty jest wieloma formami ochrony przyrody, m. in.: stanowi część Cisowsko- Orłowińskiego i Chęcińsko- Kieleckiego parków krajobrazowych, kilku obszarów Natura 2000 i obszarów chronionego krajobrazu.

Szlak ma charakter pieszy, ale możliwym jest również jego pokonanie na rowerze terenowym.

Na ostatniej prostej są też prace nad powstaniem nowego szlaku ze Starachowic do Michniowa, przez Polanę Langiewicza, Wykus, Kaczkę i Burzący Stok. Precyzyjniej rzecz ujmując trwa jego przedłużenie i zmodyfikowaniem przebiegu, by w jak największym zakresie przebiegał śladem nasypu dawnej kolejki wąskotorowej. W wyznaczenie nowego śladu włączyły się nadleśnictwa: Skarżysko i Suchedniów, które są gospodarzami dużej części śladu szlaku.