Asset Publisher Asset Publisher

O drogach leśnych na Targach Kielce

15 maja na Targach Kielce miała miejsce Konferencja „Drogi leśne – potrzeby i możliwości". Była jednym z wydarzeń towarzyszących XXI Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA. Uczestnicy – leśnicy, przedstawiciele dostawców technologii oraz wykonawców wymienili doświadczenia dotyczące tematyki dróg leśnych.

Organizatorem konferencji był Miesięcznik Gazeta Leśna. Patronat honorowy nad konferencją objął Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Tomasz Sot oraz Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych. Patronat medialny objęła GAZETA LEŚNA oraz portal FIRMYLESNE.pl. Konferencja odbyła się pod hasłem: DROGI LEŚNE – potrzeby i możliwości.
 
Celem konferencji było spotkanie trzech stron zainteresowanych tematem budowy, remontów i utrzymania dróg leśnych, a więc przedstawicieli Lasów Państwowych, przedstawicieli dostawców sprzętu i technologii drogowych oraz przedstawicieli wykonawców projektów drogowych. Ta platforma umożliwiła wymianę wiedzy i doświadczeń między stronami. Konferencja dała sposobność do wymiany informacji na temat nowoczesnych możliwości w zakresie budowy, remontów i utrzymania dróg leśnych.
 
W konferencji udział wzięli leśnicy z terenu RDLP w Radomiu oraz całego kraju, przedstawiciele wykonawców dróg leśnych oraz dostawcy nowoczesnych technologii. 
 
Spotkanie otworzyli: Rafał Jajor – redaktor naczelny Nowej Gazety Leśnej, Włodzimierz Mazur – prezes Stowarzyszenia Operatorów Maszyn Roboczych oraz Bożena Staniak – wiceprezes zarządu Targi Kielce. Słowo wstępne wygłosił Tomasz Krawczyk – zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu ds. ekonomicznych. Podkreślił, że drogownictwo leśne jest tematem, któremu poświęcono ostatnio wiele uwagi, a sieć dróg jest potrzebna dla prowadzenia racjonalnej, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Nie bez znaczenia jest to, że konieczność budowy dróg leśnych nauczyła leśników pozyskiwania środków zewnętrznych. Na terenie RDLP w Radomiu zbudowano 100 km dróg ze środków PROW. Aby zrealizować założony plan budownictwa drogowego, do 2028 roku należy jeszcze wybudować 1200 km dróg.
 
Następnie o projekcie optymalizacji infrastruktury drogowej w strategii Lasów Państwowych opowiedział Piotr Młynarczyk – naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Stan, potrzeby i plany Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w zakresie budowy, remontów i utrzymania dróg leśnych przedstawił Grzegorz Ożóg – naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji RDLP w Radomiu. Prezentacje mieli również przedstawiciele firm – dostawcy sprzętu i technologii do budowy leśnych dróg: ViaCon Polska, Utech, Pietrucha Group, Lafarge, Kompania Leśna. Konferencja była też okazją do przekazania informacji na temat nowoczesnych możliwości w zakresie budowy, remontów i utrzymania dróg leśnych.
 
Spotkanie zakończyło się dyskusją, podczas której uczestnicy wymienili poglądy i doświadczenia związane z budową dróg leśnych. Organizatorzy zapewnili, iż było to przedsięwzięcie na tyle udane, że prawdopodobnie będzie organizowane corocznie przy okazji Targów Budownictwa Drogowego.