Asset Publisher Asset Publisher

Odrestaurowana kapliczka partyzancka

20 października na terenie Nadleśnictwa Stąporków odbyła się uroczystość Niekłańskiego Października, trwale związana z Ziemią Niekłańską, losami żołnierzy Armii Krajowej oraz mieszkańcami tego terenu. W czasie uroczystości poświęcono zrekonstruowaną kapliczkę upamiętniającą żołnierzy AK.

Uroczystość rozpoczęto od mszy świętej w intencji poległych mieszkańców w latach 1939-45 i żołnierzy z ugrupowań AK. Następnie po liturgii złożono kwiaty pod pomnikiem poległych mieszkańców Ziemi Niekłańskiej, na lokalnym cmentarzu oraz przed pomnikiem Żołnierzy Partyzantów Zgrupowania Świętokrzyskiego „Ponury” w Wielkiej Wsi.

Kolejna część uroczystości odbyła się w Furmanowie przy zrekonstruowanej kapliczce upamiętniającej poległych partyzantów. Kapliczka została zbudowana przez miejscowego leśnika Jana Tarchalskiego, ówczesnego nadleśniczego wiosną 1945 roku z łusek amunicji z okresu wojny celem upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej poległych na Ziemi Niekłańskiej w 1943 roku. Polegli to żołnierze Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury”, z drugiego zgrupowania ppor. Cichociemnego „Robota” – Waldemara Mariusza Szwieca. Po wojnie, w latach 50 i 60 XX w. to miejsce kultu religijnego i pamięci narodowej zostało zniszczone. W 2019 roku nadleśnictwa: Stąporków, Barycz, Ruda Maleniecka, Zagnańsk, Kielce oraz Radom wsparły odbudowę kapliczki przekazując darowizny na cele społecznie użyteczne. Działania zostały zrealizowane we współpracy ze społecznością lokalną, w szczególności parafią św. Wawrzyńca w Niekłaniu Wielkim i Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Święcenia dokonał proboszcz tutejszej parafii ks. Zbigniew Ścierski. Podczas odsłonięcia pamięć o ofiarach uczczono apelem pamięci i salwą honorową w wykonaniu żołnierzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Ostatnim punktem wydarzenia była akademia przygotowana przez Publiczną Szkołę Podstawową im. ppor. Karola Niedzielskiego „Dobosza” w Niekłaniu.

W wydarzeniu udział wzięli Marek Szary, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, leśnicy z nadleśnictw: Stąporków, Barycz, Ruda Maleniecka i Zagnańsk oraz przedstawiciele lokalnych władz, instytucji i organizacji. Elementem podkreślającym rangę uroczystości były poczty sztandarowe, w tym radomskiej dyrekcji, który prezentowało Nadleśnictwo Stąporków.