Asset Publisher Asset Publisher

Odsłonięcie pomnika pamięci mjr Henryka Dobrzańskiego w Połągwi

4 października, w pobliżu leśniczówki Połągiew na terenie Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika, w formie głazu z tablicą, upamiętniającego potyczkę oddziału dowodzonego przez majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" z wojskami hitlerowskiego Wehrmachtu. Powodem uroczystości była osiemdziesiąta rocznica tego mało znanego wcześniej wydarzenia.

Z ramienia Gminy Brody, która wspólnie z Lasami Państwowymi była współgospodarzemuroczystości uczestniczyli: wójt Marzena Bernat, przewodniczący Rady Gminy Janusz Adamus, wiceprzewodniczący Rady Gminy Tomasz Budzyń, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Andrzej Jagieła, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wojciech Janiec, radni: Jadwiga Bonia, Jerzy Banasik, Marek Michalczewski, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody Dorota Grudnicka-Glina, sołtysi oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie brodzkich szkół.

Lasy Państwowe reprezentowali: zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu Piotr Kacprzak oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Adam Podsiadło wraz z liczną grupą leśników. Obecny był także senator RP Jarosław Rusiecki, a ze strony wojewody świętokrzyskiego, Agaty Wojtyszek, która sprawowała patronat nad tym wydarzeniem zastępca dyrektora Biura Wojewody Teresa Daszkowska. Środowisko "Hubalczycy" reprezentował prezes płk Marian Zach oraz honorowi członkowie Marcin Szymański, Piotr Kacprzak i Jacek Lombarski, autor publikacji na temat potyczki pod Połągwią. Uroczystość uświetnili swoją obecnością żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecne były poczty sztandarowe, reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. "Hubala" w Starachowicach, strażacy oraz liczna grupa mieszkańców.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej polowej, którą celebrowali proboszcz kryneckiej parafii ks. kan. Wojciech Zdon i ks. Dariusz Kowalski, kapelan leśników. Następnie odegrano hymn państwowy, po którym zastępca dyrektora RDLP w Radomiu Piotr Kacprzak zaprezentował zarys historyczny wydarzeń związanych z potyczką majora Dobrzańskiego "Hubala" pod Połągwią. Podkreślił on, że są miejsca na terenie gminy Brody szczególnie związane z tą postacią: Klepacze, gdzie na początku października 1939 roku major Henryk Dobrzański przez dwa dni znalazł schronienie w gajówce Kazimierza Czaji oraz Połągiew, skąd wyruszając w kierunku Gór Świętokrzyskich stoczył zwycięską potyczkę z przeważającymi siłami Wehrmachtu, nie ponosząc żadnych strat własnych. Fakty związane z tamtymi wydarzenia zostały uchronione od zapomnienia dzięki badaniom historycznym, które przeprowadzili Jacek Lombarski, Grzegorz Bernaciak i Krzysztof Gębura, leśniczy leśnictwa Połagiew, wnuk gajowego Kazimierza Czai z Klepacz. Wszyscy obecni mogli także wysłuchać pięknej, poetyckiej ballady "Hubalowa legenda".

W dalszej części uroczystości odsłonięto pomnik, po czym ks. kan. Wojciech Zdon dokonał aktu jego poświęcenia. Następnie głos zabrali: przedstawicielka Wojewody Świętokrzyskiego, zastępca dyrektora Biura Wojewody Teresa Daszkowska, która odczytała list okolicznościowy od wojewody Agaty Wojtyszek, przewodniczący Rady Gminy Brody Janusz Adamus, senator RP Jarosław Rusiecki oraz Stefan Orczykowski.

Podniosłym punktem programu było odczytanie apelu pamięci, w czasie którego przywołano nazwiska bojowników z czasów II wojny światowej, związanych z terenem gminy Brody. Po apelu pamięci żołnierze 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oddali trzykrotny salut honorowy na cześć bohaterów.

Następnie delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy mogli poczęstować się pyszną grochówką oraz upiec kiełbaskę przy ognisku.

Podczas uroczystości można było oglądać unikalną wystawę oryginalnej broni z czasów II wojny światowej, zaprezentowaną przez Regionalne Muzeum Historii Oręża.

Na stronie Gminy Brody dostępna jest do pobrania publikacja, omawiająca szczegółowo wydarzenia związane z potyczką oddziału mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.