Asset Publisher Asset Publisher

Pamięć o ostatnim oddziale Niezłomnych na Ziemi Radomskiej

25 sierpnia minęła 70. rocznica śmierci Antoniego Młyńskiego ps. Drągal i jego żołnierzy. W lesie w Kolonii Wawrzyszów leśnicy z radomskiej dyrekcji kultywowali pamięć o żołnierzach ostatniego oddziału podziemia niepodległościowego na Ziemi Radomskiej.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele w Mniszku w intencji zamordowanych przez UB: Aleksandra Młyńskiego ps. Drągal, Zbigniewa Ejnenberga ps. Powstańczyk oraz Zygmunta Chmielewskiego ps. Lew. sprawowana przez ks. kan. Stanisława Kuca proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w Mniszku oraz ks. Jacka Wieczorka, duszpasterza leśników, który wygłosił homilię. Po liturgii w Kolonii Wawrzyszów pod krzyżem symbolicznie upamiętniającym miejsce śmierci żołnierzy złożono kwiaty i oddano salwę honorową.

W uroczystościach wzięli udział leśnicy radomskiej dyrekcji LP na czele z Andrzejem Matysiakiem, dyrektorem RDLP w Radomiu oraz Markiem Szarym, zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych i rozwoju, nadleśniczowie i pracownicy nadleśnictw Radom i Przysucha. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe, w tym sztandar RDLP w Radomiu, który reprezentowało Nadleśnictwo Przysucha, oraz sztandary Armii Krajowej. W uroczystościach udział wzięli także poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, przedstawiciel V-ce Ministra Obrony Wojciecha Skurkiewicza, Wójt Gminy Wolanów Ewa Markowska – Bzducha wraz z samorządowcami, Krzysztof Murawski, kierownik Delegatury w Radomiu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, dr Krzysztof Busse z radomskiej delegatury lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu, Związek Piłsudczyków, Związek Strzelecki, przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, NSZZ RI „Solidarność”, żołnierze WOT, Rycerze Kolumba, Potomkowie Żołnierzy Niezłomnych oraz społeczność lokalna.

Aleksander Młyński pseudonim Drągal to jeden z żołnierzy polskiego podziemia związanych z Ziemią Radomską i jeden z najsłynniejszych żołnierzy antykomunistycznej partyzantki, który stał się ofiarą reżimu komunistycznego. Stworzył po wojnie oddział Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, który bezwzględnie walczył z władzami komunistycznymi.

"Drągal” dowodził grupą, która pod koniec lat 40. prowadziła najintensywniejsze działania przeciwko komunistom na Kielecczyźnie, a jej członkowie mieli duże doświadczenie partyzanckie nabyte w wyniku powojennej działalności w podziemiu antykomunistycznym. Według dokumentów i historyków przez kilka lat operowali na tych samych terenach (m.in. powiaty: radomski, kozienicki, opoczyński) i znani byli okolicznej ludności. Wielu mieszkańców północnej Kielecczyzny udzielało im pomocy płacąc za to pobytem w aresztach UB i więzieniach.

Pomimo usilnych dążeń aparatowi bezpieczeństwa przez kilka lat nie udawało się rozbić grupy. Dopiero 25 sierpnia 1950 r. w pobliżu Kolonii Wawrzyszów w pow. radomskim, specjalna „grupa pozorowana”, złożona ze zdrajcy i trzech funkcjonariuszy UB, przeprowadziła udaną akcję likwidacyjną. „Drągala” zdradził jego były współtowarzysz Marian Bukała ps. „Zbych”, przedstawiając mu funkcjonariuszy UB jako działaczy podziemia niepodległościowego z Lubelszczyzny. Żołnierze zginęli od kul członków grupy pozorowanej UB, udającej patrol partyzancki.