Asset Publisher Asset Publisher

Pamięć o ostatnim oddziale Niezłomnych na ziemi radomskiej

25 sierpnia w lesie w Kolonii Wawrzyszów odbyły się obchody 72. rocznicy śmierci Aleksandra Młyńskiego ps. Drągal, Zbigniewa Ejnenberga ps. Powstańczyk oraz Zygmunta Chmielewskiego ps. Lew. Był to ostatni oddział Żołnierzy Niezłomnych na Ziemi Radomskiej.

Aleksander Młyński pseudonim Drągal to jeden z żołnierzy polskiego podziemia związanych z Ziemią Radomską i jeden z najsłynniejszych żołnierzy antykomunistycznej partyzantki, który stał się ofiarą reżimu komunistycznego. Stworzył po wojnie oddział Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, który bezwzględnie walczył z władzami komunistycznymi.

"Drągal” dowodził grupą, która pod koniec lat 40. prowadziła najintensywniejsze działania przeciwko komunistom na Kielecczyźnie, a jej członkowie mieli duże doświadczenie partyzanckie nabyte w wyniku powojennej działalności w podziemiu antykomunistycznym. Według dokumentów i historyków przez kilka lat operowali na tych samych terenach (m.in. powiaty: radomski, kozienicki, opoczyński) i znani byli okolicznej ludności. Wielu mieszkańców północnej Kielecczyzny udzielało im pomocy płacąc za to pobytem w aresztach UB i więzieniach.

Pomimo usilnych dążeń aparatowi bezpieczeństwa przez kilka lat nie udawało się rozbić grupy. Dopiero 25 sierpnia 1950 r. w pobliżu Kolonii Wawrzyszów w pow. radomskim, specjalna „grupa pozorowana”, złożona ze zdrajcy i trzech funkcjonariuszy UB, przeprowadziła udaną akcję likwidacyjną. „Drągala” zdradził jego były współtowarzysz Marian Bukała ps. „Zbych”, przedstawiając mu funkcjonariuszy UB jako działaczy podziemia niepodległościowego z Lubelszczyzny. Żołnierze zginęli od kul członków grupy pozorowanej UB, udającej patrol partyzancki.

Wyrazem pamięci o Nich była msza św. w kościele w Mniszku oraz złożenie kwiatów pod krzyżem – symbolicznie upamiętniającym miejsce śmierci żołnierzy. Dr Krzysztof Busse radomskiej delegatury IPN, autor publikacji „Dopaść „Drągala”. Likwidacja grupy Aleksandra Młyńskiego w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa przybliżył historię Aleksandra Młyńskiego ps. Drągal.

W uroczystościach wzięli udział rodzina, społeczność lokalna i środowiska patriotyczne oraz leśnicy RDLP w Radomiu na czele Markiem Szarym, zastępcą dyrektora, nadleśniczowie i pracownicy nadleśnictw Dobieszyn, Grójec, Przysucha, Radom, Stąporków i Zwoleń.

W uroczystości udział wzięli także poseł na Sejm RP Dariusz Bąk, Paweł Dycht, który odczytał list od wiceministra Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza, Ewa Markowska – Bzducha, wójt Gminy Wolanów wraz z samorządowcami. Obecni byli także Sławomir Adamiec, dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji i Nauki, żołnierze 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego z Radomia, dr Krzysztof Busse z radomskiej delegatury lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu, Związek Piłsudczyków, Stowarzyszenie Hubalczycy, przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, przedstawiciele ŚZŻAK, potomkowie Żołnierzy Niezłomnych, społeczność lokalna, księża posługujący w Mniszku i ks. por. SOP Piotr Zamaria.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe, w tym sztandar RDLP w Radomiu, który prezentowało Nadleśnictwo Stąporków oraz oraz sztandary Armii Krajowej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Mniszku. Szczególnie wzruszającym momentem uroczystości było wspólne odśpiewanie hymnu Polski.

Organizatorem uroczystości było Bractwo Kurkowe św. Sebastiana w Radomiu, a także zastępca dyrektora RDLP w Radomiu Marek Szary.

Cześć Ich Pamięci!