Asset Publisher Asset Publisher

Podsumowanie akcji „Choinka”

W miarę spokojnie przebiegała akcja „Choinka 22”, która prowadzona była tuż przed świętami Bożego Narodzenia na terenie nadleśnictw całego kraju, w tym RDLP w Radomiu. Strażnicy leśni wykryli dwa przypadki nielegalnego wyrębu drewna i jeden przypadek kradzieży stroiszu. Odnaleźli jednak aż cztery narzędzia kłusownicze.

Akcja odbywała się w dniach 17-24 grudnia na terenie całej Polski, a jej głównym celem była ochrona drzewostanów iglastych, zwłaszcza jodłowych, przed kradzieżami choinek i stroiszu. Na terenie RDLP w Radomiu wzięło w niej udział 68 strażników leśnych, wspomaganych przez policję i inne służby. Leśnicy kontrolowali obszary leśne, drogi i targowiska. Sprawdzali także handlujących choinkami i stroiszem pod względem legalności sprzedawanego towaru.

W wyniku prowadzonych działań strażnicy leśni wykryli dwa przypadki nielegalnego wyrębu drewna i jeden przypadek nielegalnego pozyskania stroiszu. Do jednego z przypadków nielegalnego wyrębu doszło w leśnictwie Belina na terenie Nadleśnictwa Włoszczowa – sprawca wyciął 15 drzew. Leśnicy odnaleźli też cztery narzędzia kłusownicze, wciąż kłusownictwo jest problemem. Odnotowali również cztery przypadki zaśmiecania lasu i 31 przypadków nielegalnego wjazdu pojazdem do lasu.

W całej Polsce strażnicy leśni wykryli 19 przypadków kradzieży drewna i 27 przypadków nielegalnego wyrębu drzew. Ujawnili 7 przypadków kłusownictwa i znaleźli 44 narzędzia kłusownicze. Tradycyjnie już odnotowali największą ilość przypadków nielegalnego wjazdu pojazdem do lasu – w całej Polsce było ich 800.

W porównaniu do ubiegłego roku nieco więcej było mandatów – w całej Polsce w tym roku strażnicy leśni nałożyli ich 138, w ubiegłym roku 133. Pouczeń w tym roku zastosowano 907, w ubiegłym 789, a wniosków do sądu o ukaranie w tym roku wystosowano 7, w ubiegłym 5.

Warto dodać, że akcja była prowadzona w czasie trudnych warunków atmosferycznych (opady śniegu, duża pokrywa śnieżna), co wpłynęło na zmniejszoną penetrację terenów leśnych i stosunkowo małą liczbę zdarzeń z zakresu szkodnictwa leśnego.