Asset Publisher Asset Publisher

Ponidzia czar...

„Edukacja ekologiczna naszym wspólnym celem...” – pod takim tytułem odbyły się warsztaty dla osób zajmujących się edukacją przyrodniczo-leśną. Uczestnicy warsztatów 26 i 27 czerwca wymieniali zawodowe doświadczenia w przepięknej scenerii Ponidzia – w Krzyżanowicach Średnich k/Pińczowa oraz na terenie Nadleśnictwa Pińczów. Ten region urzekł edukatorów, na pewno tu wrócimy.

Warsztaty zorganizował Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach wspólnie z RDLP w Radomiu. Cele, metody i formy edukacji przyrodniczo-leśnej były główną tematyką spotkania.

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele RDLP w Radomiu, ZŚiNPK w Kielcach, pracownicy nadleśnictw naszej dyrekcji zajmujący się edukacją, przedstawiciele Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz właściciel zagrody edukacyjnej Ostoja Dworska. Uczestnicy zapoznali się z edukacją przyrodniczą w ZŚiNPK oraz w Leśnych Kompleksach Promocyjnych „Puszcza Kozienicka" i „Puszcza Świętokrzyska". Zagadnienia te przedstawili: Magdalena Michalik z ZŚiNPK, Paulina Godula z RDLP w Radomiu oraz Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce. Niezwykle ciekawe tematy poruszyli zaproszeni przedstawiciele firm Esri Polska Sp. z o. o. oraz Amistat Sp. z o. o. Edukatorzy z dużym zainteresowaniem poznali przedstawione przez te firmy narzędzia GIS w edukacji przyrodniczej oraz nowe technologie w promocji turystycznej regionu.

Dużą atrakcją był spływ kajakowy Nidą – jedną z najcieplejszych polskich rzek. Edukatorzy zwiedzili „perełki" regionu: Pałac Wielopolskich w Chrobrzu i rezerwat leśny „Grabowiec". W rezerwacie, po którym oprowadzali pracownicy Zespołu Parków i Nadleśnictwa Pińczów niektórzy z nas po raz pierwszy w życiu zobaczyli florystyczne ciekawostki: dyptama jesionolistnego i obuwika pospolitego (niestety już przekwitły), lilię złotogłów (wciąż kwitnącą). W zaroślach i murawach kserotermicznych w pobliżu obejrzeliśmy wisienkę stepową (jeszcze niedojrzałą) oraz len włochaty. Na pewno tu wrócimy na przełomie maja i czerwca zobaczyć jak kwitnie dyptam i obuwiki. Zobaczyliśmy także odsłonięcie gipsów w Gackach – gipsowe jaskółcze ogony a także prawdziwą jaskinię, którą zamieszkiwali pradawni mieszkańcy Ponidzia. Jak wyglądali mogliśmy obejrzeć na wystawie zaaranżowanej przez miłośników regionu na zamku w Chrobrzu.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie będzie służyło pogłębieniu współpracy w zakresie edukacji przyrodniczej-leśnej oraz wymianie doświadczeń między instytucjami zajmującymi się m. in. ochroną przyrody i edukacją ekologiczną. Dziękujemy Zespołowi Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych za organizację warsztatów i pokazanie wspaniałej przyrody Ponidzia!

Relacja fotograficzna w Galerii.