Asset Publisher Asset Publisher

Projekt multimedialny "Leśnicy na Stulecie Zwycięstwa"

Projekt multimedialny Leśnicy na Stulecie Zwycięstwa powstał jako inicjatywa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na rzecz upamiętnienia przez leśników tego niezwykle ważnego wydarzenia, w którym udział brali również leśnicy. Przedstawiono tu biogramy leśników i pracowników Lasów Państwowych regionu biorących udział w Bitwie Warszawskiej lub innych bitwach tego okresu czasu, a także inne przedsięwzięcia takie jak miejsca pamięci narodowej nawiązujące do czasu Bitwy Warszawskiej, krzyże rocznicowe i wyniki społecznej akcji Pomniki dla Natury nawiązującej do 100-lecia Cudu nad Wisłą.

Projekt jest jednym z przedsięwzięć realizowanych w roku 140-lecia utworzenia dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

Projekt "Leśnicy na Stulecie Zwycięstwa"Jest on dostępny pod adresem http://www.lesnicynastuleciezwyciestwa.pl/ i obejmuje kilka zagadnień:

  • Leśnicy radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych w wojnie polsko-bolszewickiej

Zawarto tu treść publikacji pt. „Stulecie Bitwy Warszawskiej. Udział leśników radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych w wojnie polsko-bolszewickiej” wydanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu autorstwa Piotra Kacprzaka, zastępcy dyrektora. Pokazuje ona leśników i pracowników Lasów Państwowych biorących udział w Bitwie Warszawskiej lub innych bitwach tego okresu czasu. Wśród nich było: 18 nadleśniczych, 2 adiunktów, 30 leśniczych, 23 pracowników administracyjnych i 115 gajowych. Kilkunastu z nich w trakcie działań wojennych 1920 r. nabawiło się trwałego kalectwa. Większość z nich za udział w walkach otrzymała odznaczenia i medale: Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi, Krzyż Niepodległości, Medal Pamiątkowy za wojnę 1918-1921, odznakę "Orlęta" i inne, które czytelnik znajdzie przy notkach poszczególnych osób. Zawarte tu zostało także tło historyczne kampanii wschodniej i wojny polsko-bolszewickiej, bibliografia oraz część wstępna. Opracowanie ma wymiar regionalny. Zostało dedykowane „Pracownikom radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych, którzy w trudnym okresie życia i pracy zdali egzamin z umiłowania Ojczyzny i Wiary”.

  • Pomniki przyrody na Stulecie Cudu nad Wisłą

Zawarto tu wyniki społecznej akcji „Pomniki dla Natury”, w którą włączyła się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wraz z 23 nadzorowanymi nadleśnictwami. Nawiązuje ona do Stulecia Cudu nad Wisłą. Akcja została zainicjowana przez Organizację Natura i Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”. W efekcie trwających rozmów i ustaleń do działań przyłączyły się Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Liga Ochrony Przyrody – Zarządy Okręgów w Kielcach, Tarnobrzegu i Radomiu. Na terenie 23 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w 2020 roku zostanie powołanych ponad 120 nowych pomników przyrody. Tym samym liczba pomników przyrody na terenie RDLP w Radomiu wyniesie blisko 700, czyli tyle ile lat ma legendarny pomnik przyrody dąb Bartek, symbol ochrony przyrody.

  • Upamiętnienie Stulecia Zwycięstwa i wydarzeń 1920 roku na terenie RDLP w Radomiu

Zawarto tu informacje o upamiętnieniu roku 1920 na terenie RDLP w Radomiu w przeszłości oraz w roku Stulecia Zwycięstwa.

Są to miejsca pamięci narodowej:

  • krzyż i kamień z pamiątkową tablicą wzniesione w dniu jubileuszu 120 lat radomskiej dyrekcji LP dla uczczenia pamięci Polaków, którzy walcząc z komunizmem o godność narodu i niepodległość Polski złożyli swe życie i cierpienia na ołtarzu ojczyzny,
  • pomnik na terenie Nadleśnictwa Dobieszyn upamiętniający leśników, którzy strzegąc polskich lasów pamiętali o obowiązku obrony wiary i Ojczyzny,
  • obelisk w Nadleśnictwie Dobieszyn upamiętniający pożegnanie przez leśników Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jego ostatniej drodze na Wawel,
  • pomnik poświęcony Marszałkowi w Nadleśnictwie Daleszyce.

Szczególnym upamiętnieniem Stulecia Zwycięstwa są krzyże rocznicowe, odnowione lub wznoszone w 2020 roku we współpracy z leśnikami, w odpowiedzi na lokalne potrzeby społeczne. Od niepamiętnych czasów ludzie ustawiają krzyże, jako znaki i symbole wiary, wota dziękczynne i dla upamiętnienia ważnych wydarzeń. Dotychczas zostały wzniesione krzyże: w miejscowości Komórki – Nadleśnictwo Daleszyce, krzyż na Załamanku – Nadleśnictwo Kozienice, krzyż w Rudzie Malenieckiej, krzyż na terenie ścieżki historyczno-przyrodniczej im. Karoliny Lanckorońskiej w Nadleśnictwie Jędrzejów i krzyż w Nadleśnictwie Starachowice, przy izbie partyzanckiej im. gen. Antoniego Hedy „Szarego” i izbie leśnej przy dawnej leśniczówce „Klepacze”.