Asset Publisher Asset Publisher

Przystanek turystyczny Natura 2000 Klepacze otwarty

Podczas konferencji w Nadleśnictwie Starachowice został oddany do użytku Przystanek turystyczny Natura 2000 KLEPACZE. To pilotażowy, innowacyjny obiekt infrastruktury turystycznej zrealizowany w ramach prac nad projektem „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie".

Konferencja, na której został zaprezentowany obiekt Przystanek turystyczny Natura 2000 KLEPACZE miała miejsce 19 listopada na terenie Nadleśnictwa Starachowice w leśnictwie Klepacze. Została zorganizowana przez RDLP w Radomiu w ramach prac nad projektem Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie. Uczestnikami konferencji byli wszyscy beneficjenci projektu: przedstawiciele 16 nadleśnictw z regionu świętokrzyskiego, 68 jednostek samorządu terytorialnego, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a także instytucji współpracujących z radomską dyrekcją i mediów.

W czasie konferencji uczestnicy wysłuchali wystąpień przedstawicieli koordynatorów projektu: Piotra Kacprzaka, zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Adama Jarubasa, marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Andrzeja Pałysa, prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Ryszard Bis, nadleśniczy Nadleśnictwa Starachowice zaprezentował obiekt oraz przedstawił jego znaczenie dla ochrony obszaru Natura 2000. Przystanek turystyczny Natura 2000 KLEPACZE to pilotażowy obiekt standardu infrastruktury turystycznej w wariancie nowoczesnym. Jest pierwszym ogniwem systemu 160 obiektów i 1600 km szlaków turystycznych, które powstaną w ramach projektu. 51 z nich ma powstać w podobnym do prezentowanego na konferencji wariancie nowoczesnym, pozostałe w tradycyjnym.
Nadleśniczy Ryszard Bis prezentując obiekt, powiedział: - Estetyka i funkcjonalność prezentowanego obiektu, jak również możliwość przekazu kluczowych informacji w zakresie funkcjonowania podmiotu zarządzającego powoduje, że projekt ten może i powinien być uzupełnieniem tradycyjnej architektury turystycznej. Pilotażowy charakter tego obiektu umożliwi sprawdzenie jego funkcjonalności i przydatności dla turystów. Pozwoli również zebrać opinie i oceny.
Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Radomiu przypomniał, że projekt ma na celu ochronę obszarów Natura 2000. Podkreślił również, że obiekt będzie służył regionowi, a leśnicy zbudowali go dla innych, nie dla siebie.

Położenie obiektu jest nieprzypadkowe – lokalizacja w lesie cieszącym się dużą popularnością wśród turystów w pobliżu obszaru Natura 2000 Uroczysko Lasów Starachowickich przy drodze leśnej udostępnionej społeczeństwu prowadzącej do szkółki leśnej Kutery. Wysoka estetyka obiektu, minimalizm formy i naturalne materiały współgrają z miejscem lokalizacji, jakim jest las. Jest to innowacyjność w zgodzie z przyrodą i dla przyrody. Kod graficzny QR na tablicach daje możliwość szybkiego połączenia ze stroną internetową i uzyskania poszukiwanych informacji o zarządcy terenu i obszarach chronionych, a także turystycznych atrakcjach w okolicy.
Przystanek turystyczny Natura 2000 KLEPACZE pokazuje również możliwości modułowego zestawiania poszczególnych obiektów przewidzianych w standardzie infrastruktury turystycznej. Modułowość była jednym z założeń przyjętych podczas prac nad standardem. Projekt poszczególnych obiektów będzie adaptowany do konkretnego miejsca i potrzeb danego beneficjenta.


***
Projekt Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie to spójny system o regionalnym zasięgu, którego celem jest ochrona przyrody i organizacja ruchu turystycznego w województwie świętokrzyskim bez względu na to, czy zarządcą terenu jest nadleśnictwo, park narodowy czy gmina. Ma duże szanse na sfinansowanie ze środków unijnych. Realizacja przy współdziałaniu ponad 80 beneficjentów umożliwi ochronę obszarów Natura 2000 o powierzchni ok. 160 tys. ha. W ramach ukierunkowania ruchu turystycznego ma szansę powstać 160 obiektów infrastruktury turystycznej i ok. 1600 km szlaków. Szacowane nakłady na realizację przedsięwzięcia to ok. 63 mln PLN.