Asset Publisher Asset Publisher

Radomscy leśnicy oddali hołd pomordowanym na Firleju

2 kwietnia pod pomnikiem ku czci zamordowanych podczas pierwszych masowych egzekucji przeprowadzonych w czasie II wojny światowej na Firleju radomscy leśnicy złożyli kwiaty oddając hołd pomordowanej ludności.

Kwiaty na cmentarzu pod pomnikiem – Mauzoleum na Firleju złożył Marek Szary, zastępca dyrektor ds. ekonomicznych i rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Paweł Roguś, naczelnik Wydziału Administracji.

Radomski Firlej był miejscem straceń. Do pierwszej masowej egzekucji doszło tu 4 kwietnia 1940 roku. Niemcy rozstrzelali wtedy 145 chłopów pochodzących ze wsi Gałki, Gielniów oraz Mechlin, którzy udzielili pomocy partyzantom. W maju rozstrzelano około 3500 osób: rolników, cywilów, żołnierzy, nauczycieli, i partyzantów. Liczba ofiar nie jest dokładnie znana. Prawdopodobnie w latach 1940-1945 zginęło tutaj nawet 15 tys. osób.