Asset Publisher Asset Publisher

Radomscy leśnicy uczcili 75. rocznicę rozbicia więzienia w Radomiu

9 września leśnicy z radomskiej dyrekcji Lasów Państwowych uczcili 75. rocznicę rozbicia więzienia w Radomiu przez oddziały podziemia niepodległościowego pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego „Harnasia”.

Obchody rozpoczęto od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą akcję uwolnienia więźniów. Następnie w kościele garnizonowym została odprawiona msza święta, po której uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem Armii Krajowej Okręgu „Jodła".

Wydarzenie uświetniły poczty sztandarowe, w tym sztandar RDLP w Radomiu, który reprezentowało Nadleśnictwo Radom.

Uroczystości towarzyszyło wręczenie Medali „Zasłużony dla Światowego Związku Armii Krajowej”, wśród wyróżnionych był także Marcin Dunin, sekretarz Nadleśnictwa Radom.
Uroczystości odbyły się z udziałem Wojciecha Skurkiewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Dariusza Bąka oraz Marka Suskiego, posłów na Sejm RP, radomskich leśników na czele z Markiem Szarym, z-cą dyrektora RDLP w Radomiu oraz przedstawicieli duchowieństwa, władz wojskowych, władz centralnych i samorządowych.

Uwolnienia więźniów z radomskiego więzienia UB dokonało 9 września 1945 roku około 150 żołnierzy antykomunistycznego podziemia pod dowództwem Stefana Bembińskiego "Harnasia". Wjechali oni czterema wojskowymi samochodami do centrum Radomia, wysadzili więzienną bramę i odebrali strażnikom klucze. Część więźniów sama wyważała drzwi. Cała akcja trwała pół godziny. Zginęło trzech żołnierzy Armii Krajowej. Uwolniono ok. 300 więźniów.