Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie braci leśnej w Nadleśnictwie Jędrzejów

W majowej scenerii lasów jędrzejowskich spotkała się leśna brać: obecni i emerytowani pracownicy biura i nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Wydarzenie to miało miejsce w roku jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych. Były wyróżnienia, ważne informacje o lasach radomskiej dyrekcji, ale i wspomnienia. Jako miejsce narady wybrano lasy jędrzejowskie – to tu 18 lat przepracował Marek Krzysztofik, którego na naradzie „przekazano” gronu emerytów.

9 maja na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów spotkali się obecni i emerytowani pracownicy biura i nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz współpracujących instytucji. W roku jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych omawiano obecną sytuację radomskiej dyrekcji i lasów państwowych, wspólnie wspominano minione lata. Były prezentacje, referaty, pokazy starych zdjęć. Aktualną wiedzę o lasach RDLP w Radomiu przedstawił Tomasz Krawczyk – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych. Marek Krzysztofik przybliżył uczestnikom zagadnienia związane z gospodarką leśną w Nadleśnictwie Jędrzejów. Mariusz Turczyk – Dyrektor Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych opowiedział o postrzeganiu leśników przez społeczeństwo. Piotr Kacprzak – zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej pokazał stare zdjęcia, które przeniosły słuchaczy do świata wspomnień.

Najważniejszym punktem narady było „przekazanie" długoletniego nadleśniczego Nadleśnictwa Jędrzejów Marka Krzysztofika gronu emerytów.

Nadleśniczy Marek Krzysztofik dziękując za obecność i życzenia powiedział: "Cieszę się, że tu jesteście, patrzycie na mnie z uśmiechem. 18 lat minęło w Jędrzejowie jak mgnienie oka. Mam nadzieję, że będę się mógł z Wami spotykać będąc już w gronie emerytów".

W czasie narady Dyrektor RDLP w Radomiu Tomasz Sot osobom, które szczególnie wyróżniły się w swej działalności dla propagowania wiedzy o lasach świętokrzyskich oraz przyczyniły się do rozwoju leśnictwa i lasów polskich wręczył Statuetkę Jodły Świętokrzyskiej. Otrzymali ją: Marek Krzysztofik, Henryk Pargieła – emerytowany dyrektor Radomskiej Dyrekcji i nadleśniczy Nadleśnictwa Barycz, ks. Franciszek Berak – kapelan świętokrzyskich leśników, Łukasz Brodziak – emerytowany kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu.

Spotkanie emerytowanych i obecnych pracowników miało miejsce w roku jubileuszu 90-lecia LP.

W czasie podsumowania dyrektor Tomasz Sot podkreślił dorobek leśników z RDLP w Radomiu dla zachowania i rozwoju lasów regionu radomsko-kieleckiego:
- „Wiedza, doświadczenie i historia. To, że potrafimy je przełożyć na przyszłe działania – to jest synergia i przesłanie na dalsze lata".

Narada miała także część terenową – wszystkich urzekł spacer ścieżką historyczną im. Karoliny Lanckorońskiej w majowej scenerii lasów jędrzejowskich. W roli przewodnika wystąpił zaprzyjaźniony z leśnikami historyk Michał Nowak.

Oprawę muzyczną narady zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. Nasi sygnaliści wymienili doświadczenia i wspólnie zagrali z Zespołem Reprezentacyjnym PZŁ pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka.

Miłym akcentem narady było wykonanie pamiątkowego zdjęcia „leśnej braci". Darz Bór!