Asset Publisher Asset Publisher

Spotkanie wigilijne leśnej braci

Serdeczne życzenia, wspólne kolędowanie i świąteczna atmosfera towarzyszyły uczestnikom spotkania wigilijnego, które odbyło się 20 grudnia w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku.

W uroczystym spotkaniu wigilijnym RDLP w Radomiu w Jedlni-Letnisku udział wzięli JE ks. bp. Marek Solarczyk, kapelani leśników, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji i organizacji współpracujących z radomską dyrekcją LP, a także emerytowani pracownicy nadleśnictw, kombatanci, nadleśniczowie z głównymi księgowymi, przedstawiciele związków zawodowych oraz pracownicy biura RDLP w Radomiu.

Gości przywitał dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak. Przytoczył wiersz „Opłatek” Cypriana Kamila Norwida:

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,

a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba.

Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.

Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.

Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.

W dalszej części spotkania tradycyjnie przez ks. Stanisława Wlazło, regionalnego duszpasterza leśników został odczytany fragment pisma świętego, ewangelii św. Łukasza, a następnie ks. bp. Marek Solarczyk poprowadził spotkanie wigilijne życząc Bożego błogosławieństwa i pokoju. Podkreślił, że ludzie lasu są związani w szczególny sposób z przyrodą, a w ich rękach są jej wyjątkowe dary.

Po poświęceniu opłatka, modlitwie i wspólnym kolędowaniu obecni na spotkaniu złożyli sobie życzenia. Dyrektor Andrzej Matysiak w imieniu własnym i leśników z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu złożył życzenia uczestnikom spotkania. Obecny na spotkaniu Dariusz Bąk, poseł na Sejm RP powiedział, że Boże Narodzenie to wyjątkowo rodzinne święta, niosące nadzieję, ze spotkaniami w gronie rodziny, a obecni na wigilii RDLP leśnicy z dwudziestu trzech nadleśnictw i biura dyrekcji tworzą także polską rodzinę.

Przy wigilijnym stole była także okazja, by podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.

Oprawę muzyczną spotkania wigilijnego zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu.