Asset Publisher Asset Publisher

Św. Franciszek – patron leśników

8 października leśnicy w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej wspominali patrona leśników i przyrodników – Św. Franciszka z Asyżu. Święty ten miał podziw i szacunek do wszelkiego stworzenia połączony odpowiedzialnością za dar stworzenia wynikającą z wielkiej miłości, współczucia i pokory.

W konferencji „Święty Franciszek z Asyżu – patron leśników i przyrodników" wzięli udział pracownicy nadleśnictw i biura RDLP w Radomiu oraz przedstawiciele bliskich leśnikom instytucji i organizacji związanych z lasami i ochroną środowiska, a także księża i kapelani leśników oraz ojcowie Franciszkanie.

200 osób przemaszerowało z siedziby Nadleśnictwa Skarżysko na teren Bazyliki Matki Bożej Ostrobramskiej z figurą Św. Franciszka z Asyżu wyrzeźbioną z drewna dębowego. Towarzyszyła im orkiestra oraz poczty sztandarowe RDLP, nadleśnictw i związków zawodowych.

Przy bazylice przywitał zgromadzonych kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej ks. prał. dr Jerzy Karbownik. Nawiązał do roku miłosierdzia zachęcając do przejścia przez Bramę Miłosierdzia i modlitwy w intencji Ojca Świętego.

Zgromadzeni wysłuchali wykładu „Pochwała stworzenia u Św. Franciszka zachętą do troski o przyrodę" franciszkanina o. Piotra Kłysa, który sam jest absolwentem Technikum Leśnego w Zagnańsku.

Ojciec Piotr Kłys tak przedstawił postać i przesłanie patrona leśników i przyrodników: „Święty Franciszek z Asyżu nacechowany był prostotą w odbiorze tego co nas otacza, charakteryzowała go duchowa afirmacja świata stworzonego, a pokorę praktykował w stopniu doskonałym i wymagał jej od swoich współbraci. Był człowiekiem jakby z innego świata, który w niezwykły sposób rozumiał stworzenie. Dzięki Św. Franciszkowi mamy pochwałę stworzenia i wezwanie do nieustającej troski o świat. Jest w nim zachwyt nad przyrodą, jej różnorodnością. Ta pochwała stworzenia brała swój początek z niewypowiedzianego, mistycznego złączenia z Bogiem. Przy tym Święty ten radował się wszystkim, we wszystkim co piękne widział najpiękniejszego – Stwórcę, a swoją ewangeliczną postawą tak upodobnił się do Chrystusa, że nazywany był alter Chrystusem. Miał kochające serce nie tylko dla ludzi będących w potrzebie, ale i wszelkich stworzeń – zwierząt i roślin. Jego miłość i szacunek względem stworzeń nie ograniczała się tylko do podziwu, ale i była nacechowana prawdziwą troską, często interweniował w sprawie braci i sióstr, nawet tych najmniejszych. To nie było jedynie współczucie rozumiane jako braterstwo, ale matczyna, odpowiedzialna troska. Św. Franciszek staje pośród stworzeń z wielką pokorą, w ten sposób uznaje, że tylko Bóg jest Panem i nie ma innego. Cechowało go ubóstwo, był pozbawiony żądzy posiadania, egoizmu i we wszystkich stworzeniach doznawał odbicia miłości Boga. Ubóstwo przyniosło mu całkowitą wolność i radość. Św. Franciszek pełni funkcję kapłana całego stworzenia, pośrednika między Bogiem, a stworzeniem – uważał, że każdej istocie należy się cześć."

Wykład zakończył się nawiązaniem do pracy leśnika: „Przyroda ciągle daje nam lekcję doskonałości, skłania do podziwu nad jej pięknem. Wy, którzy jesteście strażnikami natury, powołani, aby strzec tego, co Bóg zawarł w przyrodzie macie sposobność, by nie tylko mądrze zarządzać dobrami natury, ale i być otwartym na nią. Niech nasz patron wyprasza nam łaskę wrażliwego spojrzenia na przyrodę, odkrywania w niej śladów Stwórcy."

Mszę Świętą w Bazylice Matki Bożej Ostrobramskiej w intencji leśników celebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Tomasik, Ordynariusz Diecezji Radomskiej. Podczas kazania przypomniał, że Św. Franciszek w pewnym momencie zapłakał mówiąc „miłość nie jest kochana". Odkrywając całokształt objawienia Bożej miłości, także w dziele stworzenia, dostrzegł wielką wspólnotę stworzeń i ślad Boga we wszelkim stworzeniu. JE. ks. biskup podkreślił, że polskie, piękne lasy to także wielkie dzieło Boga. Dziękując za dzieło stworzenia, za świat przytoczył słowa Księgi Mądrości „Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę". Powiedział także, że w sposób szczególny Św. Franciszek doświadczył ran Chrystusa – trudnego daru Jego bliskości.

Po eucharystii JE ks. bp. Henryk Tomasik poświęcił figurę Św. Franciszka.

Na zakończenie miało miejsce zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej pod przewodnictwem kustosza ks. prał. dr. Jerzego Karbownika.

Konferencja zorganizowana została w związku ze wspomnieniem Św. Franciszka z Asyżu i na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń organizowanych na terenie RDLP w Radomiu w terminie bliskim 4 października, kiedy to przypada dzień wspomnienia tego szczególnego patrona leśników i przyrodników.